Kerkweg 9-11

Kenmerk Details
Bescherming Gemeentelijk monument
Oorspr. functie Dubbele arbeiderswoning
Huidige functie Dubbel woonhuis
Bouwjaar 1903
Architect P. de Boer, timmerman te Santpoort
Opdrachtgever A. Peereboom, spoorwegarbeider te Santpoort

Een dubbele arbeiderswoning, gebouwd aan de westkant van het voormalige Kerkvoetpad tussen Santpoort en Driehuis, sinds 1903 Kerkweg geheten. Het vrijstaande huis ligt nog op de oude rooilijn, die na 1910 enkele meters naar achter gebracht is. Hoewel de grondvorm eenvoudig en traditioneel is, heeft de voor dit type huis een tamelijk gedetailleerde voorgevel, kenmerken die eigen zijn aan de wijze van bouwen van omstreeks 1900. Dit betreft met name de portieken en de grote, opgedeelde vensterpartijen. Hiermee wilde de eigenaar de woning wat meer allure geven.

De dubbele arbeiderswoning is een goed voorbeeld van een op traditioneel 19de eeuwse grondslag gebouwde dubbele arbeiderswoning met een tamelijk rijk gedetailleerde voorgevel.