Kerkweg 29

Kenmerk Details
Bescherming Gemeentelijk monument
Oorspr. functie Kerk
Huidige functie Concert- en tentoonstellingsruimte
Bouwjaar 1887
Architect J. Wolbers
Opdrachtgever Nederlandse Hervormde Evangelisatie Vereniging 't Mosterdzaadje' te Santpoort

Voormalig kerkje annex verenigingsgebouw ‘El Theto’ (= Uw Koninkrijk) in 1887 gebouwd voor een kleine groepering afgescheiden rechtzinnigen van de Nederlands Hervormde Gemeente. Het pand is in 1937 na de bouw van een nieuwe kerk (Pniëlkapel aan de Pastorieweg) in gebruik genomen als timmerwerkplaats. De firma Schilt heeft er de trappenfabriek ‘Santpoort’ in gevestigd. Sinds 1983 heeft het voormalig kerkgebouw een culturele bestemming als concert- en tentoonstellingsruimte ’t Mosterdzaadje!

Het gebouw - in de volksmond vanouds ‘Het Mosterdzaadje’ geheten - ligt aan de westzijde van de Kerkweg, vroeger Kerkvoetpad geheten. Het Kerkvoetpad was een eeuwenoude verbinding tussen Santpoort en Driehuis. In de tweede helft van de 19de eeuw is de eerste bebouwing hieraan ontstaan. Het gebouw ligt aan de oude, vooruitgeschoven rooilijn. Het voormalig kerkgebouw is oorspronkelijk vrijstaand geweest. In 1904 is aan de noordzijde een kleine ontvangstkamer (consistoriekamer) gebouwd. In 1914 is er aan de zuidzijde een woonhuis gebouwd, als gevolg waarvan de zuidelijke zijgevel niet meer vrij ligt. Ten tijde van de timmerfabriek is aan de noordzijde en aan de westzijde van de ontvangstkamer een kleine uitbouw aangebracht. Deze uitbouwen vallen buiten de bescherming.

Het voormalige kerkje is een mooi voorbeeld van een 19de eeuws dorpskerkje annex verenigingsgebouw met neogotische venstervormen.