Hoofdstraat 198-200

Kenmerk Details
Bescherming Gemeentelijk monument
Oorspr. functie Herberg
Huidige functie Woonhuis
Bouwjaar 17de eeuw
Architect Onbekend
Opdrachtgever Onbekend

Een onderdeel van de voormalige herberg De Wildeman, mogelijk daterend uit de eerste helft van de 17de eeuw. Het pand is gelegen aan de westzijde van de Hoofdstraat, waar de eerste bebouwing van Santpoort zich geconcentreerd heeft. Samen met nummer 196 (geen monument) is dit object, vanwege de ouderdom en vanwege de opvallende, gepleisterde voorgevel een beeldbepalend element aan de belangrijkste dorpsstraat van Santpoort.

In een akte van 5 maart 1674 wordt voor zover bekend voor het eerst melding gemaakt van een ‘… huijs, erf en de werff…’, genaamd De Wildeman. Enkele jaren later wordt de bezitting omschreven als ‘... herberge met schuijer, erve, stallinge [...] daar de Wildeman uijthangt ...’. Uit een akte van 1769 blijkt dat de herberg inmiddels opgeheven is. Het pand

(dat de huidige huisnummers 196, 198, 200 en 202 heeft beslagen) is dan in gebruik als timmerbedrijf. In 1821 is het timmerbedrijf opgesplitst en in twee delen verkocht. Het zuidelijk deel (de huidige huisnummers 198, 200, 202) stond toen omschreven als winkelhuis met schuur. In de 19de eeuw is de kap van dit deel van het huis vernieuwd.

In de loop der tijden is het zuidelijk deel van het huis opgesplitst in drie aparte woningen. Nummer 202 en een gedeelte van nummer 200 zijn sterk verbouwd en maken derhalve geen onderdeel meer uit van de oudste bebouwing. Als gevolg van de splitsing van het huis in 1821 en van een latere samenvoeging en van nieuwe splitsingen naderhand heeft nummer 198 een zeer onregelmatige indeling, die inhaakt op zowel nummer 196 als op nummer 200.

Het pand is een herinnering aan één van de herbergen van Santpoort, waarmee de eeuwenoude functie van Santpoort als pleisterplaats voor reizigers belichaamd wordt en die als café een centrale plaats in de dorpse samenleving heeft vervuld.