Kenmerk Details
Bescherming Provinciaal monument
Oorspr. functie Begraafplaats De Biezen
Huidige functie Begraafplaats De Biezen
Bouwjaar 1874
Architect L.P. Zocher
Opdrachtgever Gemeente Velsen

De algemene begraafplaats ‘De Biezen’ is in 1874 aangelegd ter vervanging van de begraafplaats bij de Engelmunduskerk in Oud-Velsen. De eerste aanleg heeft uiterlijke kenmerken van de landschapsstijl vanwege de niveauverschillen, de vijverpartijen en afgeplatte taluds.

In de Tweede Wereldoorlog was er sprake van ruimtegebrek op de begraafplaatsen in Velsen. Om die reden werden de huurgraven geruimd en vervangen door meer graven in dubbele rijen met tussenpaden. Helaas zou het daar niet bij blijven, want in de daaropvolgende jaren vond er meerdere malen ingrijpende aanpassingen plaats om een efficiënter grondgebruik te realiseren. Het is duidelijk dat dit alles tot een ernstige aantasting van het ontwerp uit 1873-1874 leidde. In 1963 was er op De Biezen geen ruimte meer om nog nieuwe graven uit te geven. Veel grafmonumenten werden niet of nauwelijks meer onderhouden omdat er nagenoeg geen bijzettingen meer plaatsvonden. In tegenstelling tot wat vaak gedacht werd is de begraafplaats echter nooit officieel gesloten geweest. Nadat in 2003 een deel van de huurgraven was geruimd, ontstond er voldoende ruimte en mogelijkheden voor een historisch verantwoorde herindeling van de begraafplaats. In juni 2006 is de grootschalige restauratie van de begraafplaats afgerond. De begraafplaats heeft daarbij een ware metamorfose ondergaan. Voor zover mogelijk is de oorspronkelijke parkaanleg hersteld, de beplanting is voor een deel vervangen, de “boomstammenbrug” is terug van weggeweest en het toegangshek is gerestaureerd.

Op de begraafplaats zijn een aantal voor Velsen historisch belangwekkende figuren begraven.

Op het terrein staat een voormalige doodgraverswoning die in 1906 door de gemeente-opzichter C. Kramer is gebouwd.

Kweekerslaan 21 - begraafplaats de Biezen