Details monument
Kenmerk Details
Bescherming Gemeentelijk monument
Oorspronkelijke functie Begraafplaats De Kikvorsch
Huidige functie Begraafplaats De Kikvorsch
Bouwjaar 19de eeuws in opzet, in 1948 overgebracht
naar de huidige locatie
Architect -
Opdrachtgever Familie Boreel van Hogelanden

De particuliere begraafplaats De Kikvorsch is gesticht door de familie Boreel. De begraafplaats was oorspronkelijk gelegen ter hoogte van de huidige kruising Lange Nieuwstraat / Griftstraat. In 1948 verplaatste de familie Van Tuyll van Serooskerken de begraafplaats naar de rand van de jonge duinen in verband met de uitbreiding en wederopbouw van IJmuiden.

Op de begraafplaats bevinden zich vijfentwintig graven met leden van de families Boreel, Boreel van Hogelanden, Dedel, Langdon, Van Limburg Stirum, Loudon, Schimmelpenninck van der Oye en Van Tuyll van Serooskerken. Alle overledenen waren verwant aan de familie Boreel. Het oudste graf is van M.J.S. Boreel geboren gravin Van Limburg Stirum (1791 – 1848). Het jongste graf is van M.C. Loudon geboren barones Van Tuyll van Serooskerken (1903 – 1988).

De begraafplaats is gelegen in een natuurlijke glooiing van het duinterrein. De begraafplaats is omgeven door een, van na de verplaatsing daterend, modern hekwerk. De ingang wordt gevormd door een monumentale entree, bestaande uit twee vierkante pijlers met uitgespaarde hoeken en een smeedijzeren dubbel hek. Het hek stamt van rond 1900 en is waarschijnlijk met de verplaatsing opnieuw opgericht.

De inrichting van de begraafplaats is vrij eenvoudig en natuurlijk. Er is gebruik gemaakt van de lichte glooiing van het duinterrein om het merendeel van de graven op een lange, gebogen rij te plaatsen. Behalve deze lange rij zijn er nog twee maal twee graven apart geplaatst.

Naast de grafstenen is er nog een vrijstaand natuurstenen beeld van de hand van Huug Kelken. Het is opgesteld in een hoek van de begraafplaats. Het beeld dateert volgens een opschrift uit 1952 en verbeeldt een naakte manspersoon.

De begraafplaats De Kikvorsch is voor Velsen uniek en een steeds zeldzamer wordend voorbeeld van een particuliere begraafplaats, waarbij de structuur, het monumentale ingangshek en de grafstenen in samenhang met het beeld, diverse facetten van de 19de- en 20ste-eeuwse grafcultuur vertegenwoordigen. Met name de monumentale ingangspartij is van belang als een opmerkelijke combinatie van een 18de-eeuwse hoofdvorm en een Jugendstil detaillering die uniek is voor de gemeente Velsen. Verder is de begraafplaats van belang als herinnering aan enkele van de invloedrijke en toonaangevende families van Velsen, veelal eigenaren van buitenplaatsen, waarvan de belangwekkende landgoederen Beeckestijn, Waterland en Schoonenberg nog bestaan.