Kriemhildestraat 2 

Details monument
Kenmerk Details
Bescherming Gemeentelijk monument
Oorspronkelijke functie Woonhuis
Huidige functie Woonhuis
Bouwjaar 1904
Architect J. Stuyt (eventueel i.s.m. Jos Th. J. Cuypers), Amsterdam
Opdrachtgever A. A. Th. baronesse Van Tuyll van Serooskerken-Watson, Velsen

Villa Kriemhilda is gebouwd in opdracht van de Engelse baronesse Van Tuyll van Serooskerken als vervangende woonruimte voor de buitenplaats Schoonenberg. Zij noemde het huis naar het zeewaardig jacht van haar vader, de waterbouwkundige Th.C. Watson, die werkzaam is geweest bij de aanleg van het Noordzeekanaal.
Het ontwerp is gemaakt door het architectenbureau van Jan Stuyt en Jos Th. Cuypers. Stuyt heeft de tekeningen gesigneerd. Stuyt was een landelijk zeer bekende architect die heeft bijgedragen tot de ontwikkeling van de moderne bouwkunst.
De villa Kriemhilda is een vroeg voorbeeld van moderne landhuisarchitectuur, die doet denken aan Engelse landhuisbouw. De Engelse landhuizen golden in die tijd als algemene inspiratiebron voor de villabouw in Nederland. De afkomst van de opdrachtgeefster zal daarnaast ook een rol gespeeld kunnen hebben. In de villa een ruime ‘hall’, kenmerkend voor die Engelse invloed. De plattegronden en een fotografische afbeelding zijn opgenomen in het boek Het Moderne Landhuis in Nederland van J.H.W. Leliman en K. Slyterman uit 1916.
In 1961 is de villa aangewezen als ambtswoning voor de toenmalige burgemeester mr. J.C. Bührmann, die daar tot zijn overlijden in 1968 heeft gewoond. Sinds 1969 is het huis in gebruik geweest als kantoor voor de gemeentelijke plantsoenendienst, waar in 1977 Onderwijsinspectie en Jeugdzaken bijgevoegd zijn. Na een periode van leegstand is de villa in 1989 en 1990 gekraakt geweest met het oogmerk een voorgenomen sloop tegen te gaan. Momenteel is de villa weer in gebruik als woonhuis.

De villa Kriemhilda is samen met de tuin van architectuurhistorische betekenis als representatief voorbeeld van vroegmoderne landhuisarchitectuur, geïnspireerd op Engelse landhuisbouw. De villa heeft een gave hoofdvorm. De gevelindeling, de vrijwel gave detaillering, alsmede het materiaalgebruik zijn kenmerkend.

De villa Kriemhilda is samen met de tuin van sociaalhistorische betekenis als element uit de geschiedenis van het wonen, in casu als voorbeeld van de huisvesting van rijke inwoners van Velsen – voormalige eigenaren van een buitenplaats. Tevens is het een herinnering aan de adellijke familie Van Tuyll van Serooskerken, een naam die onverbrekelijk aan de geschiedenis van Velsen is verbonden.