Kennermerlaan 143 en 143 rood 

Details monument
Kenmerk Details
Bescherming Gemeentelijk monument
Oorspronkelijke functie Wijkgebouw Witte Kruis
Huidige functie Tandartsenpraktijk
Bouwjaar 1929
Architect J.C. Cramer
Opdrachtgever Noordhollandse Vereniging ‘Het Witte Kruis’,
afdeling Velsen

Wijkgebouw uit 1929, ontworpen door architect J.C. Cramer voor de afdeling Velsen van het Witte Kruis. De architectuur van het wijkgebouw is vrij massief en vormt stilistisch een voorbeeld van de late Amsterdamse Schoolstijl. De detaillering is vrij goed bewaard gebleven. Het wijkgebouw heeft een haakvormige plattegrond met een aan de straatzijde afgeschuinde hoek, georiënteerd op een niet gerealiseerde rotonde op de hoek van de Kennemerlaan en de Napierstraat. Op de hoeken van het afgeschuinde gedeelte staan twee hoger opgaande bouwdelen. De roedeverdeling van ramen en deuren is vrijwel geheel intact gebleven.

Het voormalige wijkgebouw is een zeldzaam en representatief voorbeeld van de architectuur uit de laatste fase van de Amsterdamse Schoolstijl, die gekarakteriseerd wordt door een opmerkelijk zware massieve vormgeving. Verder is het een mooi voorbeeld van de wijze waarop het belang van de in de jaren twintig van de 20ste- eeuw sterk opkomende wijkgezondheidszorg door middel van de robuuste architectuur tot uitdrukking is gebracht als zijnde een belangrijke hoeksteen van de samenleving.