Details monument
Kenmerk Details
Bescherming Rijksmonument
Oorspronkelijke functie Filtergebouw
Huidige functie Huisartsenpraktijk
Bouwjaar 1914-1915
Architect W. de Vrind en D. Drost
Opdrachtgever Gemeente Velsen

Een complex van negentien bejaardenwoningen, in 1930 gebouwd in opdracht van de Woningstichting Velsen. Schaal, hoofdvorm en indeling van de woningen zijn geënt op de eeuwenoude Hollandse traditie van de eenvoudige hofjeswoning. De detaillering en de opzet van het complex zijn echter kenmerkend voor de werkelijke ontstaansperiode. De woningen zijn in twee stroken gegroepeerd. Daarnaast staat aan de Esdoornstraat een blok met twee woningen. De beide stroken omsluiten aan twee zijden een gemeenschappelijk driehoekig grasveld. Hierdoor heeft het complex een enigszins besloten karakter, verwant aan het traditionele hofje, een sinds de Middeleeuwen bekende vorm van ouderenhuisvesting. In tegenstelling tot een hof liggen de woningen echter aan de openbare weg, en zijn daardoor geïntegreerd in de omringende bebouwing. Het complex is in 1962 geheel in stijl gerenoveerd. Daarbij verdween echter wel de oorspronkelijke roedenverdeling van de vensters. De bejaardenwoningen zijn gesitueerd aan een driehoekig grasveld. Deze open ruimte vormt een wezenlijk onderdeel van het complex.

Het complex bejaardenwoningen is een vrij vroeg voorbeeld van de wijze waarop in de 20ste eeuw bejaardenhuisvesting na lange tijd van ontkenning weer werd gerespecteerd en geïntegreerd in de samenleving. Het complex bejaardenwoningen vormt een opmerkelijk stedenbouwkundig ensemble binnen de woonbuurt.