Waterlandweg 4

Details monument
Kenmerk Details
Bescherming Gemeentelijk monument
Oorspr. functie Woonhuis
Huidige functie Woonhuis
Bouwjaar 1922
Architect Ch. Bartels, architect te Driehuis
Opdrachtgever H. Hennink / J.C. Loman / H.P. Brits / J. de Bruijn

 

Vier oorspronkelijk vrijwel gelijke, op een denkbeeldige gebogen lijn geplaatste, vrijstaande huizen. De vier huizen (Driehuizerkergweg 57 & 59, Waterlandweg 2 & 4) zijn gebouwd in de stijl van de Amsterdamse School. De opdrachtgevers waren alle vier leraar aan de IJmuidense Ambachtsschool. Architect Bartels was zelf ook als leraar aan deze school verbonden.

De vrijstaande woningen vormen met elkaar een representatief ensemble van stijlzuivere, kleine Amsterdamse School-villa’s. Wel zijn er in de loop der tijd verschillende verbouwingen en aanbouwen gepleegd. De in latere tijd bij de verschillende huizen gebouwde garages en schuren vallen buiten de bescherming.

De huizen vormen een voor de gemeente Velsen uniek ensemble van vier vrijwel identieke vrijstaande woonhuizen die als stijlzuivere voorbeelden van de Amsterdamse School-architectuur aan te merken zijn.