Details monument
Kenmerk Details
Bescherming Archeologisch rijksmonument
Oorspr. functie -
Huidige functie -
Bouwjaar Laat-Neolithicum t/m IJzertijd
Architect -
Opdrachtgever -

 

In de weilanden rondom Kweekensteinsweg en de Kapelweg bevindt zicht een complex van nederzettingen daterend uit het Laat-Neolithicum tot en met de IJzertijd , hiermee een periode omvattend tussen 2450 v.Chr. en het begin van de jaartelling). De goed geconserveerde bewoningssporen (een opeenstapeling van cultuurlagen) bevinden zich op een diepte van ruwweg 1 tot 3,5 meter onder het maaiveld. Het betreft waarschijnlijk resten van agrarische nederzettingen en akkerland.
Landschappelijk gezien is het terrein gelegen in het strandwallen- en duingebied, dat vorm kreeg in het Neolithicum. De vindplaats bevindt zich op een Oude Duinrug. Men vestigde zich in het verleden op het duin, terwijl op de hellingen akkers werden aangelegd. Aan het oppervlak is de vindplaats nier waarneembaar.

De vindplaats is representatief voor de prehistorische bewoning van het Nederlandse kustgebied. De bewoningsspore verschaffen informatie over de wijze van inrichten van het landschap door de prehistorische mens, een landschap dat bovendien voortdurend onderhevig was aan wisselende waterinvloeden en duinvorming. Door de lange periode waarover de vindplaats in gebruik is geweest kan ook variatie in inrichting en omgang hiermee in verloop van tijd bezien worden.