Driehuizerkerkweg 34A, B en C

Details monument
Kenmerk Details
Bescherming Gemeentelijk monument
Oorspr. functie School
Huidige functie Dorpshuis
Bouwjaar 1949
Architect M. Laurentius (1908-1980)
Opdrachtgever Gemeente Velsen

Het schoolgebouw, waar voorheen de openbare lagere school Jan Campert was gevestigd, bestaat uit een vrijstaand langgerekt gebouw van het gangentype, met zes klaslokalen. Het gebouw is in 1949 in opdracht van de gemeente Velsen geplaatst. Vanwege het nijpend tekort aan schoolgebouwen heeft men kort na de Tweede Wereldoorlog gekozen voor een houten, snel te bouwen school, waarvan de onderdelen uit Finland geïmporteerd zijn. Om deze reden werden deze gebouwen ook wel ‘Finse scholen’ genoemd.

Na de Tweede Wereldoorlog ontstond in Nederland een grote behoefte aan schoolgebouwen. Op allerlei manieren werd geprobeerd zo efficiënt mogelijk te bouwen. Op grond van een handelsverdrag met Finland werd door de ministeries van Wederopbouw, van Onderwijs en Financiën op 26 augustus 1948 besloten tot invoer van 50 Finse scholen. Dit handelsverdrag bood de ruimte voor uitwisseling van de zogenoemde ‘zwakke’ producten. Aangezien in Finland hiertoe complete scholen werden gerekend in tegenstelling tot het hout zelf, werden deze scholen daar ter plaatse geprefabriceerd. Een bijkomend voordeel was dat de scholen in Nederland gemakkelijk en binnen relatief korte tijd waren op te bouwen. Als tegenprestatie kreeg Nederland de gelegenheid haar ‘zwakke’ producten naar Finland te exporteren.

In de loop der tijd zijn veel scholen van dit type vervangen en afgebroken, waardoor er nog een beperkt aantal resteert. Uit een onderzoek uit 2000 bleek dat er toen nog maar zo´n 15 exemplaren bewaard zijn gebleven.
In Velsen zijn destijds vier Finse scholen gebouwd. Aan de Driehuizerkerkweg in Driehuis, het Burgemeester Weertsplantsoen, de Terrasweg in Santpoort-Noord en de Willem de Zwijgerlaan in Santpoort-Zuid. Deze aan de Driehuizerkerkweg is het laatst resterende exemplaar in de gemeente.

De ‘Finse School’ is een kenmerkend werk uit de wederopbouwperiode en heeft een relatief hoge zeldzaamheidswaarde.