Driehuizerkerkweg 117

 

Details monument
Kenmerk Details
Bescherming Gemeentelijk monument
Oorspr. functie Boerderij annex herberg
Huidige functie Café
Bouwjaar 1870 en 1873
Architect Onbekend
Opdrachtgever H. Boon, herbergier en landbouwer te Velsen

 

Een vermoedelijk uit de 17de eeuw daterende boerderij. In de 18de eeuw maakte de boerderij onderdeel uit van de nabij gelegen buitenplaats Westerveld. In 1737 werd de boerderij verbouwd.
Op het kadastrale minuutplan uit 1818 is het pand al in zijn huidige omvang weergegeven.
In de 19de eeuw was de boerderij opgedeeld in vijf woningen en in de 20ste eeuw zijn er lange tijd twee woningen in gevestigd. Op het moment staat de boerderij leeg en onderzoekt de huidige eigenaar de mogelijkheden het pand een nieuw bestemming te geven.

Het complex, dat in de loop van de 20ste eeuw zijn agrarische functie heeft verloren, bestaat uit een boerderij met hooihuis. De aanwezigheid van een kelder, die in een latere fase lijkt te zijn vergroot, doet vermoeden dat de nadruk van het bedrijf op de zuivelproductie heeft gelegen. De zuivel in deze omgeving werd vooral gebruikt voor de bereiding van boter en met name het bijproduct hiervan, karnemelk. Al sinds de late middeleeuwen werd deze melk in het gebied rond Haarlem gebruikt door de blekerijen om het garen en lijnwaad te ‘melken’.
Rond 1757 werd de boerderij verbouwd tot zijn huidige omvang, waarbij de stal werd vernieuwd. In een verkoopakte van 1776 wordt gesproken van een dorsvloer, waaruit kan worden opgemaakt dat zuivel niet de enige bron van inkomsten was. Ook het apart noemen van meerdere kelders zou erop kunnen duiden dat aardappelen onderdeel van de gewassen uitmaakten.
De economische terugval in de landbouw in het tweede kwart van de 19de eeuw is er vermoedelijk de reden van geweest dat het oostelijk deel van de boerderij in 1845 tot woningen is verbouwd.
De bouw van het huidige hooihuis in de tweede helft van de 19de eeuw doet vermoeden dat het rond die tijd weer beter ging met het bedrijf. In dit geval gaat het om een omtimmerde hooiberg. Grote hooihuizen zijn opgebouwd uit drie gebinten. Dit exemplaar is met vier gebinten dan ook opvallend groot. De schuur diende waarschijnlijk behalve als hooiberging ook als oogstopslag en mogelijk was er ook stalruimte in aangebracht.