Monumenten Driehuis

Drie boerenhofsteden en iets verderop nog een huisje en een hut. Volgens een historisch document uit 1584 was dat de enige bebouwing van de buurtschap Driehuysen.

Lees meer over Driehuis

Monumenten IJmuiden

Koningin Wilhelminakade 217

Na de inpoldering van het IJ en het Wijkermeer voor het Noordzeekanaal werd de nieuwe vestiging door koning Willem III gedoopt tot IJmuiden - monding van het IJ.

Lees meer over IJmuiden

 

Monumenten Santpoort-Noord

Monumenten Santpoort-Noord

Santpoort is tenminste in de 12de eeuw ontstaan als een gehucht aan de westzijde van de kruising tussen de eeuwenoude Heerenweg en Westlaan.

Lees meer over Santpoort-Noord

Monumenten Santpoort-Zuid

Aan de zuidzijde en de noordzijde van het middeleeuws moerasgebiedje de Schipbroeken bevonden zich twee kastelen, die beiden een strategische ligging hadden.

Lees meer over Santpoort-Zuid

Monumenten Velsen-Noord

Velsen-Noord is evenals Nieuw IJmuiden met de aanleg van het Noordzeekanaal vanaf 1865 ontstaan.

Lees meer over Velsen-Noord

Monumenten Velsen-Zuid

Het oude dorp Velzen kent een lange geschiedenis die tenminste teruggaat naar de stichting van de eerste kerk in de achtste eeuw. 

Lees meer over Velsen-Zuid

Monumenten Velserbroek

De Velserbroek was een 13de-eeuwse polder met een van oudsher uniek waterhuishoudkundig systeem, waaraan de naam ‘Velserbroek’ is ontleend.

Lees meer over Velserbroek