www.beeldenvanvelsen.nl

Kunst en cultuur maken Velsen levend!

Cultuur is noodzakelijk voor de vorming van onze identiteit, voor de ontplooiing van mensen en voor de ontwikkeling van creativiteit. Cultuur verbindt en biedt plezier. Deelnemen is een manier om vorm te geven aan het samen leven in Velsen, in de eigen wijk en in de eigen gemeente. Kunst en cultuur versterken daarbij het karakter van Velsen.

Dankzij de informatie die we kregen tijdens de diverse participatiemomenten zijn we gekomen tot de Cultuurvisie Velsen 2020-2024: Beleef cultuur in Velsen. De uitgangspunten zijn uitgewerkt in vijf thema’s. Voor ieder thema benoemen we de doelen die we de komende jaren willen bereiken. Deze doelen komen tot leven door een samenwerking met de Velsense partners rond kunst en cultuur in en rondom onze gemeente. Lees meer over de PDFCultuurvisie Velsen 2020-2024 Beleef cultuur in Velsen!

De uitgangspunten van de cultuurvisie Velsen

  • Laagdrempelig en toegankelijk
  • Verbinding en samenwerking
  • Levendig en zichtbaar
  • Inzet op innovatie.

De 5 inhoudelijke thema's

  1. In Velsen kan talent zich ontwikkelen.
  2. Cultuureducatie is onderdeel van het onderwijs op iedere school.
  3. Velsen heeft een sterke basis aan faciliteiten rond kunst en cultuur.
  4. Kunst en cultuur staan in verbinding met andere domeinen.
  5. Kunst en cultuur beleef je in Velsen.

Subsidie aanvragen voor een project of idee?

Hebt u een project of idee dat aansluit bij onze Cultuurvisie en het gemeentelijk beleid voor het sociaal domein? Dan kunt u een subsidie sociaal domein aanvragen. Lees eerst meer informatie over het beleid:

 

Cultuur kleurt het leven

De gemeente Velsen verzamelt informatie over de kunstwerken en de makers in de gemeentelijke collectie en hun makers. Alles is opgeslagen in een kunstmanagementtool (KMT). Aansluitend hierop is een kunstwebsite ontwikkeld: www.beeldenvanvelsen.nl. Hier bekijkt u alle kunstwerken die gemeente Velsen heeft, zowel 2-dimensionaal als 3-dimensionaal. Dus denk niet alleen in schilderijen, maar ook aan het beeld van 'De Stormramp' van kunstenaar Piet Esser in IJmuiden tegenover de flat 'De Komeet'.

 

Boekje Beelden van Velsen

Op donderdag 10 december 2020 heeft de voorzitter van de Kunstcommissie, Henk van den Bosch, het 1e exemplaar van de 3e uitgave van Beelden van Velsen overhandigd aan wethouder kunstzaken Jeroen Verwoort.

Het boekje Beelden van Velsen wordt door de gemeente gratis ter beschikking gesteld aan belangstellenden. Zie voor meer informatie www.beeldenvanvelsen.nl en de gelijknamige Facebookpagina’s.

Belangstellenden die het boekje willen ontvangen, kunnen dit aanvragen via kunst@velsen.nl. Vergeet hierbij niet uw naam en adres volledig te vermelden! Er kan slechts 1 gratis boekje per persoon worden aangevraagd. Toezending kan enige tijd in beslag nemen.

Voor belangstellenden zonder computer: er is een beperkte hoeveelheid boekjes beschikbaar bij de receptie van het gemeentehuis. U kunt telefonisch een afspraak maken om het boekje op te halen. Ook hier is er 1 exemplaar per persoon gratis beschikbaar, maar let op: op = op!

 

Kunstwerk beschadigd?

Meld dit via melding openbare ruimte.

Meer informatie

Documenten