Beelden van Velsen

Cultuur kleurt het leven

De afgelopen jaren is informatie verzameld over de kunstwerken in de gemeentelijke collectie en hun makers. Alles is opgeslagen in een kunstmanagementtool (KMT) en aansluitend hierop is een kunstwebsite ontwikkeld: www.beeldenvanvelsen.nl. Daar staan alle kunstwerken in die gemeente Velsen heeft, zowel 2-dimensionaal als 3-dimensionaal. Dus denk niet alleen in schilderijen, maar ook aan het beeld van 'De Stormramp' van kunstenaar Piet Esser in IJmuiden tegenover de flat 'De Komeet'.

Kunst en cultuur in Velsen

De nota voor het kunst- en cultuurbeleid van de gemeente Velsen voor de periode 2014-2017 kunt u vinden bij de achtergrondinformatie. In deze nota wordt de visie op, en de doelstellingen van, het kunst- en cultuurbeleid beschreven.

Kunstcommissie

Gemeente Velsen heeft een kunstcommissie. Hier leest u meer over in het artikel 'Even voorstellen: de Kunstcommissie'.

Aanvraag incidentele kunst- en cultuursubsidie in Velsen

Per 1 januari 2012 zijn de regels en voorwaarden rond aanvraag en toekenning van kunst- en cultuursubsidies veranderd.

In principe kunt u subsidie aanvragen wanneer aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • uw instelling beschikt over professionaliteit;
  • de activiteit vindt plaats in Velsen;
  • de activiteit mondt uit in bijvoorbeeld een tentoonstelling, publicatie of voorstelling;
  • uw activiteit trekt bezoekers.

Hieronder treft u de benodigde formulieren en de bijbehorende toelichtingen aan, die u, naast uw brief waarin u uw projectplan toelicht, nodig heeft om een subsidieverzoek in te dienen en te verantwoorden (zie A t/m D).

Aanvraag structurele subsidies amateurkunst

De burgemeester en wethouders van Velsen hebben in hun vergadering van 4 juni 2012 de beleidsregel "Subsidiëring Amateurkunst Velsen" vastgesteld. Deze beleidsregel heeft tot doel het stimuleren van de amateurkunstbeoefening in verenigingsverband ter bevordering van leefbaarheid en versterking van identiteit en traditie.