De Belastingsamenwerking Gouwe Rijnland (BSGR) verzorgt sinds 1 januari 2021 de invordering en kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen. De BSGR is daarbij het aanspreekpunt voor uw vragen over de gemeentelijke belastingen en de waterschapsbelasting.

Huishoudens in Driehuis, Santpoort-Noord, Santpoort-Zuid, Velserbroek, Velsen-Zuid en IJmuiden ontvangen één belastingaanslag voor de gemeente- en waterschapsbelasting. Huishoudens in Velsen-Noord ontvangen twee belastingaanslagen omdat zij niet onder het Hoogheemraadschap van Rijnland vallen, maar onder Hollands Noorderkwartier.

Uw aanslag digitaal ontvangen via MijnOverheid

Wilt u uw belastingaanslag digitaal (blijven) ontvangen? Geef dit aan op MijnOverheid. Vink de BSGR aan bij de instanties van wie u uw berichten digitaal wilt ontvangen. Let op: u krijgt de belastingaanslag dan niet meer in uw brievenbus.

Lees meer over de gemeentelijke belastingen op deze website belastingen en heffingen inwoner of belastingen en heffingen ondernemer. Of ga direct naar de website van BSGR.

Hebt u vragen over de belastingaanslag 2021? Neem dan contact op met Belastingsamenwerking Gouwe Rijnland (BSGR) via telefoonnummer 071 525 6200. De BSGR is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur.