Burgemeester en wethouders van Velsen maken ingevolge artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad van Velsen in zijn vergadering van          22 mei 2019 heeft besloten dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor delen van Velsen zoals weergegeven op onderstaande figuur.

 

Het besluit treedt daags na publicatie in werking.

Dit besluit ziet er op toe dat een woning niet;

  • a. wordt opgesplitst ten behoeve van wonen of,
  • b. kamergewijs wordt verhuurd of,
  • c. wordt gebruikt ten behoeve van short stay, hotel of
  • d. wordt gebruikt als bed & breakfast of
  • e. wordt gebruikt voor het bedrijfsmatig verstrekken van logies.

 

Vanaf heden ligt het voorbereidingsbesluit ter inzage bij de bij de receptie van de  gemeente Velsen, Dudokplein 1 te IJmuiden. Tevens is het besluit in te zien op Velsen en via ruimtelijke plannen met kenmerk NL.IMRO.0453.VB0000ANTISLPITWO1-R001. Wettelijk is bepaald dat tegen het voorbereidingsbesluit geen bezwaar en beroep kan worden ingesteld.