Visueel jaarverslag over 2023

20 maart 2024
Duurzaam

In 2023 zijn er weer behoorlijk wat duurzame stappen gezet in Velsen. We hebben acties genomen die CO2 helpen besparen. die onze gemeente beschermen tegen klimaatverandering en die bijdragen aan een circulaire samenleving (recycletarief). Zoals energieadviezen geven in de wijk en we hebben 121 daken vergroend! Al deze projecten en acties hebben we overzichtelijk in een jaaroverzicht geplaatst. Met het jaaroverzicht willen we inwoners laten zien wat er allemaal al gebeurt op het gebied van duurzaamheid.

Al deze projecten en acties hebben we overzichtelijk in een jaaroverzicht geplaatst. Met het jaaroverzicht willen we inwoners laten zien wat er allemaal al gebeurt op het gebied van duurzaamheid.

Nieuw programmaplan

In 2024 gaan we verder. Want we zijn er nog niet. We zijn bezig met een nieuw programmaplan 2025 tot 2030, met aangepaste ambities die beter aansluiten op de doelen. Dit plan ligt nu voor aan de raad. 

Samenleving in beweging

En ook om de inwoners en ondernemers in Velsen in beweging te krijgen, gaan we dit jaar verder aan de slag. Door samen steeds meer inwoners te betrekken, krijgen we de samenleving in beweging. We helpen ondernemers, werkgevers, inwoners, organisaties en instellingen versnellen op het gebied van duurzaamheid. Door verhalen te delen, van elkaar te leren en kennis uit te wisselen gaan we ook in 2024 waardevolle stappen maken.

Heb je een vraag, hulp nodig of ideeën? Laat het ons weten via duurzaam@velsen.nl! Samen gaan we voor een duurzaam Velsen!