Op 30 januari 2020 heeft de gemeenteraad het Ontwikkelperspectief Binnenduinrand vastgesteld. Dit document is in samenwerking met de omliggende gemeentes en de provincie geschreven om te bepalen wat we met dit gebied wilden gaan doen. Belangenverenigingen zouden gehoord zijn en er zou inspraak zijn geweest. De VVD Velsen had toen al twijfels bij hoe dit plan gebruikt zou worden en stemde tegen.

Nu zien wij dat boeren en ondernemers in het gebied verrast worden door de plannen van de provincie, met grote onzekerheid voor de toekomst van hun ondernemingen. Sommige van deze boeren en ondernemers, zoals paardenpension Hofstede De Kruidberg in Santpoort-Noord, zitten al honderden jaren in het gebied. En als we de krant moeten geloven wordt al door de provincie gedreigd met onteigening van sommige bedrijven.

Wat de VVD Velsen betreft is dat verkeerd. Het 'Ontwikkelperspectief Binnenduinrand' is bedoeld om het gebied te versterken. Dat doe je niet door ondernemers weg te pesten. Natuur en mensen moeten samen gaan!

Cas Schollink, fractievoorzitter VVD

Cas Scholink, VVD