De gecombineerde belastingaanslag 2018 van de gemeente Velsen is verstuurd (gedateerd 28 februari 2018).

In de papieren versie van deze belastingaanslag staat onterecht de datum van 01-01-2018 als waardepeildatum genoemd. Dit moet zijn: “waardepeildatum 01-01-2017”. De genoemde WOZ-waarde is dus de waarde van het pand (of panden)  op 1 januari 2017. Deze verschrijving had niet mogen gebeuren maar heeft geen consequenties. Iedereen  die voornoemde belastingaanslag heeft ontvangen wordt hierover per brief geïnformeerd.

De foutieve vermelding staat alleen in de papieren versie en niet in de digitale aanslag via de berichtenbox van MijnOverheid.nl.

Meer informatie

Meer informatie over de belastingen vindt u in de bijlage bij de belastingaanslag of op de pagina Belastingen en heffingen