De gemeente wil de veiligheid voor fietsers vergroten. Daarvoor wil het college de kruispunten Dammersboog/Velserbroekse Dreef/D. Marotstraat, de aansluitingen van de Langemaad en de Zon Bastion op de Velserbroekse Dreef, en de kruising van het Zeilpad met de Westbroekerweg in Velserbroek aanpassen.

 

Besluitvorming

De periode van inspraak is inmiddels een ruime tijd geleden afgelopen. Wij hebben alle inspraakreacties verzameld en besproken in onze projectgroep.

Met de besluitvorming van het college is gewacht tot na het zomerreces. Binnenkort zal het college een besluit nemen over het voorgestelde ontwerp en de bijbehorende inspraakrapportage. Hierna worden alle andere insprekers op de hoogte gebracht van het besluit en ontvangt u de inspraakrapportage voorzien van een reactie.

 

Informatiebijeenkomst

Wij nodigen belangstellenden uit voor de informatiebijeenkomst in het Polderhuis te Velserbroek op donderdag 19 april a.s. tussen 17:00 en 19:00 uur. Hier wordt u in de gelegenheid gesteld het ontwerp in te zien, vragen te stellen en opmerkingen te geven.

 

Inspraak

Het voorlopig ontwerp ‘Vernieuwen fietsoversteken Velserbroek’ is vrijgegeven voor inspraak. Onderstaand kunt u de tekeningen en de toelichting inzien.

 

PDFPresentatietekening inritten Westbroekerweg

PDFPresentatietekening kruispunt Dammersboog

PDFPresentatietekening rotonde Velserbroekse dreef

PDFToelichting op het ontwerp

 

Schriftelijke reacties kunnen tot en met 22 mei 2018 worden gestuurd naar het college van burgemeester en wethouders, postbus 465, 1970 AL IJmuiden of per e-mail via info@velsen.nl o.v.v. inspraak ‘Vernieuwen fietsoversteken Velserbroek’.