Definitief ontwerp

Het college van Burgemeester en wethouders heeft het definitief ontwerp en de inspraakrapportage van het project Vernieuwen fietsoversteken Velserbroek vastgesteld. Onderstaand vind u het definitief ontwerp en de inspraakrapportage.

PDFInspraakrapportage fietsoversteken

PDFDefinitief ontwerp kruispunt Dammersboog

PDFDefinitief ontwerp kruispunt Velserbroekse dreef

 

Planning

De periode van inspraak is inmiddels een ruime tijd geleden afgelopen. Wij hebben alle inspraakreacties verzameld en besproken in de projectgroep. Binnenkort zal het college een besluit nemen over het voorgestelde ontwerp en de bijbehorende inspraakrapportage. Hierna worden alle andere insprekers op de hoogte gebracht van het besluit en ontvangt u de inspraakrapportage voorzien van een reactie.

 

Herinrichtingsplannen

De gemeente wil de veiligheid voor fietsers vergroten. Daarvoor wil het college de kruispunten Dammersboog/Velserbroekse Dreef/D. Marotstraat, de aansluitingen van de Langemaad en de Zon Bastion op de Velserbroekse Dreef, en de kruising van het Zeilpad met de Westbroekerweg in Velserbroek aanpassen.

Inloop

Wij nodigen belangstellenden uit voor de informatiebijeenkomst in het Polderhuis te Velserbroek op donderdag 19 april a.s. tussen 17:00 en 19:00 uur. Hier wordt u in de gelegenheid gesteld het ontwerp in te zien, vragen te stellen en opmerkingen te geven.

Inspraak

Schriftelijke reacties kunnen tot en met 22 mei 2018 worden gestuurd naar het college van burgemeester en wethouders, postbus 465, 1970 AL IJmuiden of per e-mail via info@velsen.nl o.v.v. inspraak ‘Vernieuwen fietsoversteken Velserbroek’.

Inspraakrapportage

Na de inspraakperiode worden alle schriftelijke reacties voorzien van antwoord en verwerkt in een inspraakrapportage. Het ontwerp wordt, indien nodig, aangepast en vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders.

Documenten

PDFPresentatietekening inritten Westbroekerweg

PDFPresentatietekening kruispunt Dammersboog

PDFPresentatietekening rotonde Velserbroekse dreef

PDFToelichting op het ontwerp