Stemmen voor het Europees Parlement

De verkiezing van de leden van het Europees Parlement wordt eens in de 5 jaar gehouden. Er bestaat binnen Europa geen uniforme verkiezingsprocedure voor het Europees Parlement. Ook de stemming vindt niet in alle lidstaten op dezelfde dag plaats. De verkiezing vindt plaats op donderdag 23 mei 2019.

  Wie mag er stemmen?

  • U heeft de Nederlandse nationaliteit of de nationaliteit van een andere lidstaat van de Europese Unie.
  • U bent op 22 mei 18 jaar of ouder.
  • U staat ingeschreven vanaf 9 april 2019 in Velsen in de Basisregistratie Personen (BRP).

  Stempas, kandidatenlijst en stembureaus

  Wie mag stemmen krijgt uiterlijk 14 dagen voor de verkiezingen een stempas. Uiterlijk 4 dagen voor de stemming krijgt u thuisbezorgd: de kandidatenlijst, adressen en openingstijden van stembureaus. 

  Stempas(sen) en identiteitsbewijs meenemen

  Met uw stempas kunt u in elk stembureau binnen de gemeente stemmen voor het Europees Parlement. Neem uw stempas(sen) en geldige identificatie (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs) mee naar het stembureau. U bent verplicht dit te tonen aan de voorzitter van het stembureau. Uw identificatie mag een maximaal 5 jaar verlopen ID-bewijs zijn. Dus let op dat uw identificatie in elk geval geldig is geweest tot 22 mei 2014.

  Iemand machtigen

  Bent u niet in de gelegenheid om zelf uw stem uit te brengen, dan kunt u dit bij volmacht door een andere kiezer laten doen. Voor het Europees Parlement machtigt u iemand uit heel Nederland. U stemt tegelijk voor uw zelf en mag maximaal 2 machtigingen van anderen meenemen.

  U kunt op twee manieren iemand machtigen

  • Via de stempas: vul de achterkant van de stempas in, en zet beiden een handtekening op de stempas. Geef een kopie van uw paspoort of indentiteitsbewijs mee aan de persoon die u machtigt.
  • Via een schriftelijke volmacht uiterlijk maandag 20 mei 2019. Vul het formulier in:

  PDFModel l 8 verzoek om bij volmacht te stemmen.pdf

  U stuurt het formulier uiterlijk maandag 20 mei naar burgerzaken@velsen.nl of per post naar Gemeente Velsen, Burgerzaken Verkiezingen, Postbus 465,1970 AL IJmuiden.

  Uw gemachtigde krijgt het volmachtbewijs zo snel mogelijk thuisgestuurd. Stuur uw aanvraag wel ruim van tevoren in. Wij verwerken de aanvragen op volgorde van binnenkomst en versturen het volmachtbewijs uiterlijk maandag 20 mei.

  Stemmen in een andere gemeente?

  Als u in een andere gemeente wilt gaan stemmen heeft u een kiezerspas nodig. U kunt uw stempas bij de gemeente inruilen voor een kiezerspas. U kunt dit op 2 manieren regelen:

  • langskomen aan de balie uiterlijk woensdag 22 mei 2019 tot 12.00 uur
  • een schriftelijke aanvraag uiterlijk maandag 20 mei 2019.

  U stuurt het ingevulde aanvraagformulier naar de gemeente:

  PDFKiezerspasModel_K_6

  Geen stempas (meer)?

  Mocht u uw stempas niet hebben ontvangen of kwijt zijn geraakt dan kunt u persoonlijk en uiterlijk tot woensdag 22 mei 2019 om 12.00 uur een vervangende stempas aanvragen bij de afdeling Burgerzaken van de gemeente Velsen. U hoeft hier geen afspraak voor te maken, maar kunt gewoon binnenlopen op de volgende tijden:

  • maandag tot en met vrijdag van 08.00 uur - 16.00 uur
  • donderdagavond van 18.00 uur – 20.00 uur.

  Neem wel uw legitimatie mee, anders kunnen we u helaas niet helpen.

  U kunt één keer een nieuwe stempas aanvragen.  Mocht u alsnog uw “oude” stempas terugvinden, dan kunt u daarmee niet meer stemmen. De oude stempas is ongeldig gemaakt. 

  Stem uitbrengen

  U kunt stemmen als het stembureau uw identiteitsbewijs heeft gecontroleerd en als u een geldige stempas(sen) of volmachtbewijs bij u heeft.

  De voorzitter controleert uw documenten en als alles in orde is ontvangt u uw stembiljet(ten). U gaat met het stembiljet(ten) naar het stemhokje en stemt door een wit vakje, geplaatst vóór de kandidaat van uw keuze, rood te kleuren met het rode potlood dat voor u klaar ligt. Hierna vouwt u het stembiljet dicht en stopt u uw stembiljet in de stembus. U kunt ook blanco stemmen door geen enkel vakje in te vullen, maar wel het biljet in te leveren in de stembus.

  Als u zich bij het invullen van het stembiljet hebt vergist, kunt u het biljet teruggeven aan de voorzitter van het stembureau. Deze maakt dit stembiljet onbruikbaar en geeft één keer een nieuw biljet.

  Waar kunt u stemmen?

  U kunt met uw stempas en identiteitsbewijs overal binnen Velsen stemmen voor het Europees Parlement. Dus in een stembureau naar eigen keuze. De stembureaus zijn open van ’s morgens 07.30 uur tot ’s avonds 21.00 uur. Alle stembureaus zijn zo ingericht, dat mindervalide kiezers daar zelfstandig hun stem kunnen uitbrengen.

   

  Overzicht stembureau's Velsen

  PDFOverzicht stembureaus Gemeente Velsen EP 2019

  Meer informatie

  Stemwijzer Europese Verkiezingen 2019

  Afdeling Burgerzaken. E-mail: burgerzaken@velsen.nl of telefoonnummer 0255 567200 of 14 0255