Vergroenen

Door klimaatverandering ontstaat vaker wateroverlast en hitteoverlast. Daarbij valt op dat de bebouwde leefomgeving niet goed is ingericht om deze veranderingen op te vangen. We moeten maatregelen nemen om deze leefomgeving aan te passen op deze veranderingen. Daarom neemt de gemeente het initiatief om de bebouwde leefomgeving te vergroenen en werkt daarbij samen met partners.

Vergroenen openbare ruimte: Van Grijs naar Groen

De bebouwde leefomgeving wordt grotendeels bepaald door gebouwen, asfalt en tegels. Veel tegels en weinig groen maken dat het gevoelig is voor wateroverlast tijdens hoosbuien en hitteoverlast tijdens hete zomers. Door tegels te verwijderen en bomen en planten terug te planten bestrijden we de effecten van wateroverlast en hitteoverlast. Tegelijkertijd zorgt groen voor een prettige leefomgeving.In 2019 zijn we een campagne gestart om meer te vergroenen in Velsen-Noord en IJmuiden-Noord. Inwoners konden locaties opgeven om te vergroenen. Inmiddels zijn locaties die we gaan vergroenen bekend.

In 2019 vergroenden we zes locaties waaronder de kruisingen van Rijswijkstraat/Duinvlietstraat en de Frans Naereboutstraat/Trompstraat. In 2020 en 2021 vergroenen we nog eens tien straten. Meer weten? Lees meer over Van Grijs naar Groen.

Operatie Steenbreek

Te veel bestrating in tuinen zorgt voor problemen tijdens hoosbuien en hitteoverlast. Met Operatie Steenbreek worden inwoners geënthousiasmeerd om hun tuin te vergroenen. De gemeente faciliteert en stimuleert en werkt hierbij samen met o.a. Woningcorporaties, Pieter Vermeulen Museum en de Tuinbranche. Daarnaast participeert Velsen in een driejarige wetenschappelijk onderzoek van Wageningen University & Research naar het effect van groene tuinen op de gezondheid.

Als Velsen zijn wij aangesloten bij Operatie Steenbreek. Dit is een campagne om inwoners te stimuleren om hun tuinen te vergroenen. Steen eruit, groen erin! Lees meer over Operatie Steenbreek.

Blauwe en groene daken

Een groen dak is een dak met beplanting erop. Vaak gaat het om sedum, een vetplantje dat ook goed tegen droogte kan. Een blauwgroen dak is een begroeid dak, met daaronder waterberging. Daardoor kan het goed regenwater op te slaan, vast te houden en vertraagd af te voeren, waardoor de riolering wordt ontlast.

Blauw en groene daken hebben veel positieve effecten. Deze effecten zijn:

 • Verlengt de levensduur van de dakbedekking
 • Verhoogt comfort in de woning want het verkoelt het eronder liggende vertrek
 • Minder geluidshinder omdat een dak vol plantjes goed geluid absorbeert
 • Ziet er aantrekkelijk uit en draagt bij aan het welbevinden van mensen
 • Zorgt voor meer biodiversiteit in de stad
 • Verbetert rendement van zonnepanelen
 • Bindt fijnstof
 • Vermindert meeuwenoverlast
 • Houdt ook bij toename van het aantal woningen de stedelijke omgeving leefbaar
 • Creëert op daken nieuwe ontmoetingsplekken
 • Buffert regenwater

Vergroenen schoolpleinen

Schoolpleinen zijn vaak vrijwel geheel bestraat, zijn saai en nodigen weinig uit tot spelen. Bovendien dragen al die stenen bij aan problemen tijdens hoosbuien. Het Pieter Vermeulen Museum helpt scholen bij het vergroenen van schoolpleinen. Het kan gaan om ‘steen eruit, plant erin’, gevelgroen en een groen dak. Kinderen worden betrokken bij het ontwerp en onderhoud. De Universiteit van Leiden helpt bij het samen met leerlingen uitvoeren van een meetprogramma om het effect van vergroening in kaart te brengen.

Geveltuintjes

Een andere manier om je leefomgeving te vergroenen is door een geveltuintje te maken. Een groene tuin vermindert wateroverlast en hitteoverlast. Elke verwijderde tegel helpt, dus ook een geveltuin. Hier helpen we inwoners bij. 

Contact met de gemeente

14 0255 of 0255 567200
Of kijk op de pagina Contact

Adres

Bezoekadres: Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Postadres: Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Openingstijden algemeen

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 

Openingstijden Burgerzaken

Op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.