Vergroenen

Door klimaatverandering ontstaat vaker wateroverlast en hitteoverlast. Daarbij valt op dat de bebouwde leefomgeving niet goed is ingericht om deze veranderingen op te vangen. We moeten maatregelen nemen om deze leefomgeving aan te passen op deze veranderingen. Daarom neemt de gemeente het initiatief om de bebouwde leefomgeving te vergroenen en werkt daarbij samen met partners.

Operatie Steenbreek en NK tegelwippen

Te veel bestrating in tuinen zorgt voor problemen tijdens hoosbuien en hitteoverlast. Met Operatie Steenbreek worden inwoners geënthousiasmeerd om hun tuin te vergroenen. De gemeente faciliteert en stimuleert en werkt hierbij samen met o.a. Woningcorporaties, Pieter Vermeulen Museum en de Tuinbranche. 

Als Velsen zijn wij aangesloten bij Operatie Steenbreek. Dit is een campagne om inwoners te stimuleren om hun tuinen te vergroenen. Steen eruit, groen erin! Lees meer over Operatie Steenbreek. Op de website van het NK tegelwippen kun je vinden hoeveel tegels er in Velsen jaarlijks door inwoners worden verwijderd. Vul hier ook zelf je verwijderde tegels in!

Groene daken

In Velsen stimuleren we inwoners om een groen dak te nemen. Een groen dak is een dak met beplanting erop. Vaak gaat het om sedum, een vetplantje dat goed tegen droogte kan. Een blauwgroen dak is een begroeid dak, met daaronder waterberging. Daardoor kan het goed regenwater opslaan, waardoor de riolering wordt ontlast. Beide soorten daken zijn goed voor de biodiversiteit (meer insecten). Daarnaast zorgen ze voor extra isolatie in bijvoorbeeld uw schuur of uitbouw. Er worden regelmatig buurtinitiatieven gestart om groene daken aan te leggen in een wijk of straat. Hierdoor kunnen de kosten van het aanleggen van een groen dak flink omlaag. Lees bijvoorbeeld het verhaal van Mariëlle. Wilt u meer informatie of ook zo’n buurtinitiatief starten? Laat het ons weten via duurzaam@velsen.nl. U kunt zich vanaf september tot en met oktober 2023 aanmelden voor deze actie. 

Vergroenen schoolpleinen

Schoolpleinen zijn vaak vrijwel geheel bestraat, zijn saai en nodigen weinig uit tot spelen. Bovendien dragen al die stenen bij aan problemen tijdens hoosbuien. Het Pieter Vermeulen Museum helpt scholen bij het vergroenen van schoolpleinen. Het kan gaan om ‘steen eruit, plant erin’, gevelgroen en een groen dak. Kinderen worden betrokken bij het ontwerp en onderhoud. De Universiteit van Leiden helpt bij het samen met leerlingen uitvoeren van een meetprogramma om het effect van vergroening in kaart te brengen.

Geveltuintjes

Een andere manier om je leefomgeving te vergroenen is door een geveltuintje te maken. Een groene tuin vermindert wateroverlast en hitteoverlast. Elke verwijderde tegel helpt, dus ook een geveltuin. Hier helpen we inwoners bij. 

Vergroenen openbare ruimte: Van Grijs naar Groen

De bebouwde leefomgeving wordt grotendeels bepaald door gebouwen, asfalt en tegels. Veel tegels en weinig groen maken dat het gevoelig is voor wateroverlast tijdens hoosbuien en hitteoverlast tijdens hete zomers. Door tegels te verwijderen en bomen en planten terug te planten bestrijden we de effecten van wateroverlast en hitteoverlast. Tegelijkertijd zorgt groen voor een prettige leefomgeving.In 2019 zijn we een campagne gestart om meer te vergroenen in Velsen-Noord en IJmuiden-Noord. Inwoners konden locaties opgeven om te vergroenen. Inmiddels zijn locaties die we gaan vergroenen bekend.

In 2019 vergroenden we zes locaties waaronder de kruisingen van Rijswijkstraat/Duinvlietstraat en de Frans Naereboutstraat/Trompstraat. In 2020 en 2021 vergroenden we nog eens tien straten. Meer weten? Lees meer over Van Grijs naar Groen.

Contact met de gemeente

14 0255 of 0255 567200
Of kijk op de pagina Contact

Adres

Bezoekadres: Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Postadres: Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Openingstijden algemeen

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 

Openingstijden Burgerzaken

Op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.