Velserbroekse Dreef 10 Velserbroek

Op de locatie Velserbroekse Dreef 10, naast autoshowroom ‘Motorhuis’ wordt een appartementencomplex gerealiseerd. Totaal worden er 72 appartementen gebouwd, verdeeld over 5 woonlagen, waarvan 50 koop- en 20 huurappartementen.

De verdeling van de koopappartementen is als volgt:

  • 16 appartementen van ca. 52 m2
  • 12 appartementen van ca. 79 m2
  • 20 appartementen van ca. 110 m2
  • 2 penthouses van ca. 105 m2

De huidige stand van zaken

Om te mogen bouwen heeft T&G ontwikkeling bv bij de gemeente Velsen een omgevingsvergunning aangevraagd. De verwachting is dat, als er geen bezwaren worden ingediend, in het 1e kwartaal 2021 bekend is of de gemeente de vergunning verstrekt. Daarna wordt er gestart met de bouw.

Wat ging er aan vooraf?

De gemeente heeft een startdocument gemaakt. Dit doet zij als er een initiatief is voor een gebiedsontwikkeling waar de gemeente haar medewerking aan wil verlenen. In dit document staat beschreven welke ontwikkeling wordt nagestreefd en binnen welke kaders de gemeente wil meewerken.

Het opstellen van een startdocument is de eerste stap om tot een bestemmingsplanwijziging te komen.

Op 28 maart 2019 heeft de gemeenteraad het startdocument vastgesteld. De volgende stap was een bestemmingsplanwijziging. Tijdens de bestemmingsplanwijziging hadden omwonenden en belanghebbenden de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen.

Contact met de gemeente

14 0255 of 0255 567200
Of kijk op de pagina Contact

Adres

Bezoekadres: Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Postadres: Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Openingstijden algemeen

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 

Openingstijden Burgerzaken

Op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.