Zee- en Duinwijk Geen Bende, samen voor een schone wijk!

De afgelopen tijd was iedereen veel thuis, en is afval in onze wijk toegenomen. De vuilniszak werd vaker vervangen. De gele afvalbak op het speelplein was snel vol. En er lag steeds meer zwerfvuil op straat. Alle zeilen werden bijgezet om de wijk schoon te houden.

De gemeente Velsen en partners werken samen aan dit probleem en organiseren jaarlijks een opruimevenement in de wijk. Het evenement is dit jaar in Zee- en Duinwijk. Zwerfvuil oprapen en het in de juiste afvalbak doen mag natuurlijk altijd. Maar op deze dag gaan wij samen aan de slag; de gemeente, velen medeorganisatoren en u!

Uitnodiging

Meer dan vorige jaren is het evenement vooral gericht op families in de wijk. Jeugd met een ouder of verzorger zijn van harte welkom om op woensdagmiddag 23 september van 14.00 tot 16.30 uur te komen helpen. Alle activiteiten vinden plaats volgens de geldende richtlijnen m.b.t. het coronavirus. Daarom nemen kinderen een 18+ begeleider mee, om samen veilig op pad te gaan en corona-proof in de wijk op te ruimen.

Feestlocatie, afval ophalen en marktkramen

Het terrein naast Buurtcentrum de Dwarsligger, Planetenweg 338 in Zeewijk is het hart van het evenement. Hier kunnen materialen geleend worden om afval op te rapen in de wijk. Vanaf het terrein lopen de jeugd en 18+ begeleiders door Zeewijk om zwerfvuil op te halen. Inleveren van een zak afval wordt beloond met een leuke verrassing!

Na de ronde in de wijk te hebben gelopen is op het festivalhart nog veel te beleven. Bij de marktkramen kan de jeugd lid worden van de Beestenbende, laat het Pieter Vermeulen Museum zien wat zwerfafval met dieren doet en kan een HVC afvalcoach alles vertellen over afval.

Al het opgehaalde afval wordt gewogen bij de wijkmobiel op de feestlocatie. Aan het einde van het evenement maakt de wethouder bekend hoeveel afval er is opgehaald!

Groot succes!

Afgelopen jaren is een zelfde activiteit georganiseerd in de wijken Velsen-Noord, Velserbroek en IJmuiden-Noord. Op een leuke manier samen opruimen in de wijk, leren over zwerfafval en zorgen voor de natuur. Gezien de opkomst van de vorige jaren een schot in de roos. Ook dit jaar gaan we voor een succesvol evenement met veel gezelligheid, educatie en een fantastische sfeer.

Medeorganisatoren

Gemeente Velsen, De Beestenbende, Pieter Vermeulen Museum, Stichting Welzijn Velsen, Wijkplatform Zee- en Duinwijk, HVC, Politie, Woningbedrijf Velsen, Velison Wonen, Sport Support, het Sociaal Wijkteam Velsen. Alle partijen dragen bij en doen wat past bij hun organisatie.