Sinds 1 januari 2021 heeft gemeente Velsen zich aangesloten bij de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (de BSGR). De heffing van waterschapsbelasting aan de zuidkant van het kanaal werd al verzorgd door de BSGR. Dit betekent dat u als inwoner van Velsen (behalve inwoners van Velsen-Noord) voortaan één gecombineerde aanslag krijgt voor de gemeente- en waterschapsbelasting. De BSGR verzorgt vanaf 1 januari 2021 ook de invordering en kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen.

Jeroen Verwoort, wethouder Economische Zaken, legt uit waarom Velsen zich aansloot bij de BSGR, wat er daardoor verandert voor inwoners, bedrijven en instanties en waarom dit alles niet geldt voor inwoners van Velsen-Noord. Ook vat hij samen waarom u eigenlijk gemeente- en waterschapsbelasting betaalt.

Samenwerking met BSGR

'Gemeente Velsen verstuurde jaarlijks 36.169 aanslagen voor gemeentebelasting. We wilden deze taak graag uitbesteden, omdat dat praktischer en goedkoper is. Na een aanbestedingstraject besloten we te gaan samenwerken met de BSGR. Dienstverlening staat hoog bij hen in het vaandel. Ook is de BSGR al bekend met onze gemeente, omdat zij al waterschapsbelasting heffen voor de Hoogheemraadschap van Rijnland. Daarom verzorgt de BSGR nu de beide belastingtaken. In tegenstelling tot wat u gewend bent, verzendt de BSGR deze belastingaanslagen dit jaar eind maart. De BSGR verzorgt ook de invordering en kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen en de aanslagoplegging van leges en andere rechten. We informeren Velsenaren hierover met een brief op 20 februari.

Wat er voor u verandert, tenzij u in Velsen-Noord woont                                                                     

Jeroen legt uit wat er voor de meeste inwoners van Velsen verandert. “Een van de voordelen van de samenwerking met de BSGR is dat inwoners en bedrijven in Velsen voortaan één aanslag krijgen; voor gemeente- én waterschapsbelasting. Daarnaast hebben inwoners, bedrijven en instanties voor de lokale belastingen nog maar met één organisatie te maken: de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland. Gemeente Velsen hanteerde tien termijnen om de aanslag te betalen, de BSGR acht. De BSGR is nu het aanspreekpunt voor vragen over gemeente- en waterschapsbelasting. Zij zijn te bereiken via telefoonnummer 071 525 6200. Post van de BSGR herkent u aan het onderstaande logo.'

 

 

Bovenstaande veranderingen gelden niet voor Velsen-Noord. Dat komt omdat de BSGR daar niet verantwoordelijk is voor het heffen van waterschapsbelasting. 'Dat kunnen we ook niet veranderen', vertelt Jeroen. De grenzen van een waterschap worden in dit geval niet bepaald door de gemeentegrenzen, maar door stroomgebieden of afwateringsgebieden in een bepaalde regio. Hierdoor valt Velsen-Noord niet onder Hoogheemraadschap van Rijnland, maar onder Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.'

Waarom betalen inwoners en ondernemers gemeente- en waterschapsbelasting?                                 

'De gemeente zorgt voor een goed leef-, woon- en werkklimaat in Velsen. Denk aan het ophalen van huisvuil, aanleg en onderhoud van riolering, onderhoud van groen en straatverlichting. De kosten hiervoor betaalt de gemeente onder andere uit de gemeentelijke belastingen. Waterschappen, zoals het Hoogheemraadschap van Rijnland en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, krijgen geen geld van het Rijk. Daarom mogen ze belastingen heffen om met dat geld hun taken uit te voeren. Uw belastinggeld wordt onder andere gebruikt voor afvalwaterzuivering, het onderhoud van duinen, dijken en kades en het op peil houden van de waterstand en waterkwaliteit. Zo houden we droge voeten met z’n allen.'

Foto van Jeroen Verwoort