Velsen is een gemeente waarin iedereen gelijkwaardig is en zich veilig mag voelen. Een veilige leefomgeving creëren we met elkaar. Het is een samenspel tussen het nemen van voorzorgsmaatregelen, het delen van informatie en het inzetten van wet- & regelgeving.

Eén van de activiteiten op het gebied van veiligheid binnen onze eigen gemeente, is het houden van onderzoek waarin wij u vragen naar uw eigen ervaringen met veiligheid in Velsen.

Veiligheidsmonitor

  • Momenteel vindt het tweejaarlijks onderzoek plaats naar de veiligheid in Velsen: de Veiligheidsmonitor. Deze enquête wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau I&O, in samenwerking met het CBS. Het is voor ons heel waardevol als u aan de enquête wilt meewerken wanneer u daar een uitnodiging voor heeft ontvangen. Dit kan nog t/m zondag 24 november. Voorjaar 2020 horen we wat de uitkomsten van deze enquête zijn en brengen we u daarvan op de hoogte.

Wijkpoll Veiligheid Velsen

  • Om toch op kortere termijn alvast iets te weten te komen over uw beleving van veiligheid in uw wijk, hebben we een wijkpoll opgezet. Hierin kunt u uw mening geven over veiligheid in Velsen. Veiligheid in Velsen omvat veel thema’s, zoals een veilige woonomgeving, veilig in en om de school, veilig omgaan met de computer, de veiligheid in ons havengebied, enz. Aan het einde van de wijkpoll kunt u nog thema’s aangeven die u zelf belangrijk vindt voor de veiligheid in uw wijk. De resultaten van de wijkpoll worden meegenomen tijdens de raadsbijeenkomst op donderdag 21 november.

Meepraten over veiligheid in Velsen?

Wilt u eens met burgemeester Frank Dales en de gemeenteraad in gesprek over de veiligheid in Velsen, dan bent u van harte welkom op deze raadsbijeenkomst op 21 november!

Wij zijn erg benieuwd naar uw inbreng. Als u op onderstaande link klikt, kunt u beginnen met het beantwoorden van de vragen van de wijkpoll. U heeft hiervoor de gelegenheid tot maandag 21 oktober.

Naar de wijkpoll