De startwijken hebben ons inzicht geven welk systeem in welke omgeving het beste past. Kijk hier welk systeem in welke wijk is en nog wordt ingevoerd.

Project Meer Waarde uit Afval