Hoe zit het nou met etensresten, mosselschelpen, lege tubes van mayonaise of tandpasta en lege pakken van soep? We hebben zoveel verschillende soorten afval dat het wel eens duizelt welk afval nou in welke bak of zak thuishoort. Op de website www.indegoedebak.nl vind u veel informatie over afval scheiden, wat in welke bak mag en aanvullende links naar overige websites over dit onderwerp.

Project Meer Waarde uit Afval