De startwijken zijn de eerste twee wijken van Velsen die voorzien zijn van de nieuwe wijze van inzamelen. Op basis van de startwijken is bepaald hoe we in elke wijk afval gaan inzamelen.

De startwijken waren:

  • Santpoort Noord [tussen de Dinkgrevelaan, Kerkweg, Burgemeester Enschedelaan en Wüstelaan].
    Deze bewoners krijgen de beschikking over vier minicontainers, voor gft-, papier-, pmd-, en restafval. De restafval container wordt in deze wijk nog maar eens per vier weken geleegd.
  • Velserbroek (de zogenaamde Botenbuurt).
    Deze bewoners krijgen de beschikking over drie minicontainers, voor gft-, papier- en pmd-afval (plastic, blik en lege pakken). Het restafval brengen zij weg naar centraal geplaatste verzamelcontainers in deze buurt.

PDFEvaluatie Startwijken - Meer Waarde Uit Afval-.pdf

Project Meer Waarde uit Afval