Niet alle stromen zijn geschikt om met een ondergrondse container in te zamelen. Zo is het inzamelen van gft-afval ondergronds niet fris en niet zo handig. Tuinafval in een ondergrondse container gooien is onhandig en vraagt om veel verklein-werk. Daarbij willen we graag bewoners gemak bieden om afval te scheiden en daar zijn minicontainers aan huis veel meer geschikt voor.

Project Meer Waarde uit Afval