Er is een ontwikkeling te zien op het gebied van nascheidingsinstallaties. Deze installaties worden ingezet als aanvulling op de bronscheiding, dus niet als vervanging van. De brongescheiden afvalstromen zijn beter geschikt voor hergebruik dan de afvalstromen uit de nascheiding omdat hier meer vervuiling optreedt.

Velsen is aandeelhouder bij HVC. HVC heeft sinds de tweede helft van 2017 een nascheidingsinstallatie operationeel. Deze wordt gebruikt om restafval dat uit hoogbouw komt [hoogbouw heeft geen mogelijkheden voor bronscheiding] te ontdoen van plastic, blik en drankpakken. Velsen kiest dus voor de aanvulling van nascheiding op bronscheiding, voor het restafval uit hoogbouw.

Project Meer Waarde uit Afval