De afvalscheiding in de gemeente Velsen loopt achter ten opzichte van de rest van Nederland. Oftewel, we doen het niet zo goed. Om bewoners te helpen met het scheiden van hun afval, willen we het zo gemakkelijk mogelijk maken. Daarom veranderen wij de wijze van inzameling. Hierbij wordt het makkelijk om aan huis afval gescheiden te houden, door het gebruik van minicontainers voor gft, papier en plastic/blik/drankpakken (plastic, blik en lege pakken). Het weggooien van restafval wordt minder gemakkelijk gemaakt door óf een andere ophaalfrequentie van de minicontainer óf door restafval weg te laten brengen naar een verzamelcontainer in de buurt.

Project Meer Waarde uit Afval