Nee, dat kan helaas niet. De nieuwe wijze van inzameling kent met name een aanpassing in de inzameling van restafval. Door het gebruik van de minicontainer voor plastic/blik/drankpakken en eventueel voor papier, krijgt u voldoende ruimte in uw restafvalcontainer om de periode van vier weken door te kunnen komen. Of hoeft u niet wekelijks of vaker met een hele zware vuilniszak naar een verzamelcontainer bij u in de buurt te lopen. Zonder de extra minicontainers voor papier en plastic/blik/drankpakken wordt het voor u een lastige opgave om met uw afval om te gaan.

Project Meer Waarde uit Afval