Het afval dat wij gescheiden inzamelen, wordt gescheiden verwerkt tot grondstof voor nieuwe producten. Zo dragen wij bij aan het verminderen van het gebruik van fossiele grondstoffen, die zo langzamerhand steeds schaarser worden.

Gft wordt verwerkt tot biogas en compost. Papier wordt gebruikt om nieuw papier van te maken, net als glas. Het plastic/blik/drankpakken-afval wordt gesorteerd naar de drie afvalstromen en verwerkt tot grondstof voor plastic producten zoals broodtrommels of tennisballen, blik wordt verwerkt tot bijvoorbeeld nieuwe koekenpannen en de lege pakken worden door de verwerker gescheiden in papier en plastic dat weer voor verder hergebruik aangeboden wordt. Afval scheiden is dus zeker geen onzin maar draagt bij aan een beter milieu.

Project Meer Waarde uit Afval