Met het bepalen van de locaties van de verzamelcontainers is rekening gehouden met een loopafstand van maximaal 250 meter. Doordat u door het scheiden van uw afval veel minder restafval heeft, zult u minder vaak naar de container lopen waardoor deze afstanden goed te doen zijn.

U krijgt de beschikking over een aantal ondergrondse containers in uw wijk die u met uw toegangspas kunt openen. De container die het dichtste bij uw woning staat en één of meer containers die ook voor u goed te bereiken zijn. Zo heeft u altijd de mogelijkheid om uw afval kwijt te kunnen, ook als een container buiten gebruik is.

Project Meer Waarde uit Afval