Na uw inschrijving bij de Kamer van Koophandel en het Handelsregister zijn er - voordat u kunt beginnen met uw bedrijf - een aantal zaken waar u in ieder geval rekening mee moet houden:

Bedrijfsruimte

Voor het vinden van geschikte bedrijfsruimte neemt u contact op met een van de lokale makelaarskantoren.

De ruimte in Velsen is schaars, de gemeente heeft dan ook niet veel grond uit te geven. Percelen die voor afstoting in aanmerking komen worden door de gemeente via openbare inschrijving te koop aangeboden. Wanneer de gemeente een perceel via openbare inschrijving te koop aanbiedt, doet zij daarvan mededeling in de regionale dagbladen. De meeste terreinen in de Gemeente Velsen zijn in handen van terreineigenaren. Onder het kopje bedrijventerreinen en kantoorlocaties staan de verschillende terreinen nader omschreven. Zie vestigingsmogelijkheden.

Bestemmingsplan

Van belang is dat het type bedrijf past binnen de bestemming die op het pand rust. Een bestemming is vastgelegd in een bestemmingsplan. De adresgegevens en de activiteiten van het te starten bedrijf zijn van belang bij het verkrijgen van informatie met betrekking tot de bestemming.Lees meer over Bestemmingsplannen.

Ondernemersplan

Voor advies en begeleiding bij het schrijven van een ondernemingsplan en vragen over financiering (subsidiemogelijkheden) kunt u terecht bij de Kamer van Koophandel.

Starten vanuit een uitkering

Ontvangt u een bijstandsuitkering en bent u van plan een eigen bedrijf te starten? Neem dan contact op met uw consulent bij het UWV. Zij kunnen u hierbij adviseren. Onder bepaalde voorwaarden kunt u een beroep doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen, kortweg het Bbz.

Lees meer over financiële steun voor ondernemers

Starters