Aankondiging

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 17 september 2019 het wijzigingsplan “Lagersstraat” (idn: NL.IMRO.0453.WP0707LAGERSSTRAA1-R001) hebben vastgesteld. Het ontwerpwijzigingsplan heeft hieraan voorafgaand vanaf vrijdag 31 mei 2019 gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage gelegen. Er zijn 3 zienswijzen ingediend. De indieners van de zienswijzen maken zich vooral zorgen om het aantal beschikbare parkeerplaatsen in relatie tot het aantal te bouwen woningen. Omdat het college deze zorg deelt zijn in het definitieve wijzigingsplan 2 parkeerplaatsen toegevoegd.

Aanleiding

In het bestemmingsplan IJmuiden-Oost is een wijzigingsmogelijkheid opgenomen voor de wijziging van de bestemming op de locatie voor de bouw van maximaal 18 woningen (grondgebonden woningen en/of appartementen). Met dit wijzigingsplan wordt de bouw van 14 woningen in het kader van het kleinschalig opdrachtgeverschap mogelijk gemaakt op het terrein van het voormalig schoolgebouw ‘De Vliegende Hollander’ op de Lagersstraat in IJmuiden.

Ligging plangebied

Het plangebied bestaat uitsluitend uit het terrein van de voormalige school ‘De Vliegende Hollander’, op de hoek van de Lagersstraat en Willebrordstraat te IJmuiden.