Velsen-Noord en IJmuiden-Noord zijn mooie plekken om te wonen, zo dicht aan het Noordzeekanaal. Soms lijkt het misschien een beetje grijs door de bebouwing en de stoeptegels. Hier willen we samen iets aan doen! Er zijn veel plekken te bedenken waar misschien onnodig stoeptegels liggen, waar groen zoals bomen, beplanting en gras voor in de plaats kan komen. Hier hebben we jullie hulp voor nodig. Laat ons weten welke plekken volgens jullie aangepakt kunnen worden!

Waarom meedoen?

Naast dat een groene omgeving net iets mooier is dan een grijze omgeving, heeft het ook nog andere voordelen. Zo kan op deze manier hittestress tegen worden gegaan. Hittestress betekent dat het op plekken erg warm kan worden omdat bebouwing en stoeptegels veel warmte vasthouden. Bomen, beplanting en gras zorgen er juist voor dat deze hitte wordt opgenomen, zodat het koeler blijft. Een ander voordeel is dat groen water opneemt. Hierdoor voorkomen we overtollig wateroverlast.  

Hoe kan je helpen?

Stuur je ideeën voor het vergroenen van de straten/stoepen het hele jaar door naar dit mailadres: vangrijsnaargroen@velsen.nl. De kaart waarop de eerste locaties komen te staan om IJmuiden-Noord in 2019 te vergroenen, wordt op 5 april gemaakt. Mail dus je locaties voor 5 april. Goede en haalbare ideeën die na 5 april worden ingestuurd nemen we op in de lijst van 2020 of 2021. Wij kijken vervolgens of de ingestuurde ideeën haalbaar zijn - zowel bovengronds als ondergronds. Zo houden we ondergronds bijvoorbeeld rekening met kabels en leidingen en bovengronds met zaken zoals ruimtegebrek.

logo van grijs naar groen

Zelf iets doen om de leefomgeving te vergroenen?

Wil je - naast ons helpen door locaties door te geven – ook zelf iets doen om bij te dragen aan een groenere leefomgeving? Denk dan aan je eigen tuin! Veel Nederlandse tuinen liggen vol met tegels. Je kunt gemakkelijk zelf bijdragen aan vergroening door deze tegels – of een paar van deze tegels – te vervangen door bijvoorbeeld bomen, beplanting en gras. Wil je meer informatie over hoe je dit kunt doen? Neem dan eens een kijkje op: www.operatiesteenbreek.nl

ijmuiden noord grijsIjmuiden noord groen

Veelgestelde vragen

- Waarom alleen IJmuiden-Noord en Velsen-Noord?

IJmuiden-Noord en Velsen-Noord hebben het meeste last van hittestress en wateroverlast. Dit project helpt deze problemen te verminderen. Daarnaast wordt in deze gebieden de leefomgeving als grijs ervaren.

 

- Worden alle ideeën uitgevoerd?

We bekijken alle ideeën en zoeken dan uit welke haalbaar zijn. Wij letten hierbij ondergronds op kabels en leidingen en bovengronds op de beschikbare ruimte. Denk hierbij aan parkeren, lantaarnpalen, breedte van stoepen etc. De haalbare ideeën voeren we binnen 3 jaar uit.

 

- Hoelang heb ik om mijn idee in te sturen?

Dit is een langlopend project dus je hebt zeker nog tot 2020 de tijd om locaties in te sturen. Na 5 april stellen we de eerste kansenkaart op. Aanvragen na 5 april komen in aanmerking voor kaarten voor 2020 en 2021.

 

- Hoe kom ik te weten of mijn idee wordt uitgevoerd?

Als je een mailtje stuurt met ideeën naar vangrijsnaargroen@velsen.nl, sturen wij je een mailtje terug zodra de kansenkaart is opgesteld. Deze komt natuurlijk ook op de website te staan.

 

- In Velsen-Noord worden er nu een aantal bomen gekapt, is dit project er om het groen te compenseren?

Nee, dit is een apart project. Bewoners worden te zijner tijd op de hoogte gebracht van de participatietrajecten op verschillende plekken in Velsen-Noord waar bomen zijn gekapt. 

 

- Welke plekken komen in aanmerking?

Dit is afhankelijk van de locaties die door de bewoners worden aangedragen. De gemeente gaat voor elke locatie kijken naar de haalbaarheid (zowel boven- als ondergronds). Na verzameling van de locaties, maken we vervolgens een kansenkaart om te kijken waar we dit jaar aan de slag gaan en waar in 2020 en 2021.

 

- Mogen op de nieuwe groene plekken ook honden lopen?

Afhankelijk van hoe de nieuwe groene plek wordt ingedeeld, bekijken we of het een uitlaatlocatie voor honden wordt. Dit hangt af van de uitkomsten en meldingen.

 

- Waarom doet de gemeente dit?

Om de leefomgeving van de inwoners van de gemeente te verbeteren en een prettigere uitstraling te geven. Daarnaast trekt regenwater sneller de grond in en gaat groen hittestress tegen.

 

- Wat zijn de voordelen voor mij?

Tijdens hete zomers is het op plekken die groen zijn koeler dan in gebieden met veel steen. Daarnaast zorgt groen voor een betere leefomgeving.

 

- Als ik een idee aandraag, moet ik het dan zelf betalen?

Nee, als het idee haalbaar is, zorgt de gemeente ervoor dat het groen wordt aangelegd in de openbare buitenruimte.

 

- Wat wordt er eigenlijk met groen bedoeld?

Wanneer we over groen praten dan bedoelen wij:

  • bomen
  • vaste planten
  • heesters
  • hagen
  • kruiden
  • bollen

 

- Mag ik zelf planten aanschaffen die door de gemeente worden betaald?

Nee, maar je mag natuurlijk wel een suggestie geven voor het soort groen dat je terug zou willen zien. Wij gaan dan kijken of dit haalbaar is.

 

- Kan ik ook locaties insturen die al groen zijn, maar waar extra groen kan worden toegevoegd?

Nee, dit project is erop gericht om grijs te vervangen door groen. Het gaat dus specifiek om plekken waar de tegels eruit kunnen en bomen, beplanting en gras voor in de plaats kunnen komen.

 

- Vallen schoolpleinen ook onder deze actie?

Nee, op dit moment niet. We zijn er wel mee bezig om te onderzoeken wat hier in de toekomst mogelijk is.

 

- Wat zijn de grenzen van IJmuiden-Noord en Velsen-Noord?

Deze staan aangegeven in dit kaartje:

kaart velsen.