Totaal aantal openstaande vacatures : 2

Beleidsmedewerker grondwater en riolering

Als beleidsmedewerker grondwater en riolering ben je het gemeentelijke boegbeeld op het gebied van stedelijk water en ruimtelijke adaptatie.
In deze functie adviseer je over watervraagstukken. Je analyseert en verbetert het functioneren van het water- en rioleringssysteem op diverse aspecten, legt verbinding naar andere disciplines en werkt aan concrete plannen en ontwerpen. Ook adviseer je bij gebiedsontwikkelingen over wateraspecten.
Je werkt daarbij op reguliere basis samen met andere waterpartners in de regio en je adviseert de wethouder bij bestuurlijke overleggen. Je neemt initiatief om externe contacten te leggen en hierin kansen te generen voor (vernieuwende) samenwerkingen en (co-)financiering. Je draagt zorg voor het op orde krijgen van waterdata en optimaliseert de automatisering van gemalen en sturingen. Aansluitend stel je heldere ambities op en concretiseer je deze naar maatregelen, ontwerpen en schetsen en zorgt voor de bestuurlijke besluitvorming.

Administratief Medewerker Participatiewet

Het team Ondersteuning en Specialismen zoekt een administratief medewerker Participatiewet voor 24 uur per week.
In deze functie verzorg je vooral de invoer en mutaties voor de uitkeringenadministratie Participatiewet, IOAW, IOAZ en regelingen die voortkomen uit de Participatiewet, zoals Bbz, Bijzondere bijstand en de minimaregelingen. Er wordt onder meer van je verwacht dat je de inhoud van uitkeringsbeschikkingen en van Inkomstenverklaring (IKV) cijfermatig controleert, beoordeeld en nauwgezet invoert in de computer.  Je richt je daarbij vooral op de contacten met deurwaarders en het verwerken van info’s en beslagen. Ook behandel je de IB-signalen je voert onderzoeken uit en vraagt de ontbrekende gegevens op bij de klant. Je bent verantwoordelijk voor alle voorkomende werkzaamheden die behoren bij de behandeling van IB-signalen. Het betaalbaar stellen van alle uitkeringen/ bijzondere bijstand voor de week en de maand run is je prioriteit. We werken toe naar een brede administratie sociaal domein. Dit betekent dat de administratieve taken zich mogelijk verbreden naar andere terreinen, zoals Wmo en jeugd.