Het nieuwe college is vrijdag 1 juni gestart. In het voorlopig collegeprogramma dat er nu ligt wil het college alle ruimte geven aan het raadsakkoord. Dat werken alle partijen in de gemeenteraad de komende maanden met elkaar uit. Als dat klaar is, werkt het nieuwe college toe naar een definitief collegeprogramma. De komende maanden benut het college onder andere om in gesprek te gaan met inwoners, bedrijfsleven en organisaties. Om kennis te maken, maar ook om te horen wat er speelt en hoe zij denken over de thema’s die genoemd staan in het voorlopige collegeprogramma. 

In het voorlopig collegeprogramma ‘Velsen komt naar je toe’ staan tien thema’s. Naast inhoudelijke ambities wil het nieuwe college vooral meer naar buiten. De gemeente gaat ervoor zorgen dat als iemand een plan of idee heeft, ze ter plaatse de situatie beoordeelt en met belanghebbenden in gesprek gaat. De wethouders werken met ‘regieportefeuilles’  waarmee ze de samenhang en voortgang van doelen en maatschappelijke opgaven bevorderen.

PDFVoorlopig collegeprogramma 2018-2022 Velsen komt naar je toe!