Wethouder Sebastian Dinjens: ‘De uitvoeringsagenda jeugd 2019 is vastgesteld in samenspel met belanghebbenden. Er zijn veel gesprekken gevoerd met elkaar over wat al goed gaat en wat nog beter kan. Ik ben erg blij met jeugdzaken in mijn portefeuille. Ik wil graag dat jongeren zich hier thuis voelen, maar ook dat ze thuis een veilige basis hebben.’

Op dinsdag 23 april 2019 is de Uitvoeringsagenda Jeugd 2019 vastgesteld door de IJmond-colleges. De Uitvoeringsagenda Jeugd 2019 gaat over de jongeren in de IJmond van 0 tot 23 jaar. Centraal staat het investeren in het vroeg signaleren van problemen en het voorkomen ervan. In de Uitvoeringsagenda Jeugd 2019 staat welke vier prioriteiten in 2019 bijzondere aandacht krijgen.

De vier prioriteiten

1. Sterke verbinding tussen zorg en onderwijs

Door samenwerking tussen gemeente, jeugdhulpaanbieders en het onderwijs te versterken kunnen problemen bij jongeren en gezinnen vroeg worden gesignaleerd en kan er op tijd passende ondersteuning worden geboden om zo schooluitval en thuiszitterproblematiek te voorkom

2. Alle kinderen verdienen een gezin

Een uithuisplaatsing heeft altijd grote impact en is nooit de eerste keuze. Kinderen geven zelf bijna onveranderlijk aan dat ze het liefst ‘zo normaal mogelijk’ willen opgroeien met een vaste opvoeder die om hen geeft. Dit laatste is het uitgangspunt van deze prioriteit.

3. Soepele overgang van 18- naar 18+

Met het bereiken van de 18-jarige leeftijd verandert er veel voor alle jongeren. Deze veranderingen spelen op verschillende leefgebieden zoals op wonen en inkomen. Er is in 2018 ingezet op dit thema en ook in 2019 is dit een prioriteit omdat partners en jongeren  aangaven dat er nog steeds verbeteringen mogelijk zijn.

4. Passende zorg op de juiste plek

In de IJmond willen we dat tijdig goede en betaalbare jeugdhulp beschikbaar is, dat de hulp dichtbij de jongeren en het gezin wordt georganiseerd en dat de geboden hulp voldoet aan de wettelijke kwaliteitseisen.

Bekijk de hele uitvoeringsagenda: PDFUitvoeringsagenda IJmond 2019