In het Masterplan Onderwijshuisvesting 2016-2022 is de sloop en herbouw van de Kennemerzaal opgenomen. De gymzaal wordt vervangen omdat deze gedateerd is en het energieverbruik hoog is. Daarnaast is de Kennemerzaal naar de huidige maatstaven klein.

Naar aanleiding van een motie van de raad deden we onderzoek naar het mogelijk behoud van het kunstwerk ‘Sportfiguren’ van Bouke Ylstra bij de herbouw van de Kennemerzaal. Om een beeld te krijgen van de wensen van inwoners over het kunstwerk hielden we begin maart een flitspeiling. We vroegen aan inwoners of zij het kunstwerk wilden behouden.

Resultaten flitspeiling

In totaal hebben 587 mensen de peiling volledig ingevuld. Zie hieronder een aantal resultaten die naar voren kwamen uit de peiling.

 • 93% van de deelnemers kent het kunstwerk.
 • 73,2% van de deelnemers vindt dat de gemeente het kunstwerk moet behouden.
 • 54,5% vindt dat de gemeente het financieel mogelijk moet maken om het kunstwerk voor minimaal € 40.000 te behouden, 16,2% vindt dat een gedeeltelijke financiering door de gemeente wenselijk is en 29,3% vindt dat de gemeente daar geen geld aan uit moet geven.
 • Op de vraag of men bereid is om zich in te zetten voor het behoud van het kunstwerk, bleek dat (meerdere antwoorden mogelijk):
  • 64,8% niet bereid is om zich in te zetten voor behoud
  • 17,7% financieel wil bijdragen
  • 11,4% bij wil dragen door een crowdfunding op te starten
  • 4,4% wil bijdragen door geld op te halen in de buurt
  • 6,4% (38 mensen) heeft aangegeven op een andere manier bij te willen dragen.
 • Bij de laatste open vraag zijn onder andere ideeën geopperd om geld bijeen te brengen. Bijvoorbeeld sponsoring uit fondsen. Zie de  bijlage voor de volledige uitkomsten van de flitspeiling.

Alle resultaten van de flitspeiling kunt u vinden via PDFResultaten Flitspeiling.

Kostenberekening

In de flitspeiling noemden we bij een vraag dat het behoud van het kunstwerk minimaal € 40.000 zou kosten. Het bedrag van € 40.000 was gebaseerd op het conserveren van het kunstwerk tijdens de bouw, maar betrof nog niet de verankering van het kunstwerk in de vervangende nieuwbouw. Daarom hielden we een minimumbedrag aan. Om meer inzicht te krijgen in de kosten voor het totale proces lieten we een kostencalculatie uitvoeren. Hieruit blijkt dat het behoud van het kunstwerk bij de vervangende nieuwbouw circa € 80.000 kost. Binnen het budget van kunst en cultuur en onderwijshuisvesting is geen ruimte om de kosten voor het behoud van het wandreliëf te financieren. De uitkomsten van de kostencalculatie en de flitspeiling  zijn in een collegebericht aan de raad gepresenteerd.


Hoe nu verder?

Indien de raad vervolg wenst te geven aan de uitkomsten van de  motie van het wandreliëf dan wordt zij gevraagd om dit uiterlijk in de raadsvergadering van juni kenbaar te maken, zodat gestart kan worden met het voorbereiden van de aanbesteding.

 

Foto door: Doro Keman

Foto wandreliëf Sportfiguren - Doro Keman.jpg