Overzicht websites gemeente Velsen
Website URL Verklaring
Website gemeente www.velsen.nl ja
Pionieren in IJmuiden www.pioniereninijmuiden.nl nee
Digitaal Loket dmidoffice.velsen.nl/loket/burger nee
Velsen Wijzer www.velsenwijzer.nl nee
Sociale Wijkteams Velsen www.swtvelsen.nl nee
Zwembad Velsen www.zwembadvelsen.nl nee
Sportloket www.sportloketvelsen.nl nee
Participatie Sociaal Domein https://iparticipatie.velsen.nl nee
Financien Velsen https://financien.velsen.nl nee
Beelden van Velsen www.beeldenvanvelsen.nl nee
Klimaatatlas Velsen www.velsen.klimaatatlas.net nee
Afspraken online https://afspraken.velsen.nl/internetafspraken nee
Velsen in Kaart https://velsen.maps.arcgis.com nee
Sportgala Velsen www.sportgalavelsen.nl nee
Platform Samenspel www.samenspelvelsen.nl nee
SlimMelden https://velsen.slimmelden.nl nee
Velsen in cijfers https://velsen.incijfers.nl/dashboard nee