Hebt u:

  • Een eigen onderneming (eenmanszaak/zzp, vof, bv, etc.); en
  • Als gevolg van de coronamaatregelen tijdelijk sterk verminderde inkomsten uit uw onderneming; en
  • Hierdoor een inkomen onder het sociaal minimum?

 

Dan kunt u inkomensondersteuning en/of bedrijfskrediet aanvragen.

1.Inkomensondersteuning

Inkomensondersteuning is een aanvulling van uw inkomen tot het sociaal minimum, zodat u uw vaste lasten kunt blijven betalen. Dit hoeft u niet terug te betalen. De inkomensondersteuning telt als belastbaar inkomen en dient u op te geven in uw belastingaangifte over 2020 en 2021.

 

Het kabinet heeft de maatregelen voor ondersteuning in levensonderhoud van zelfstandig ondernemers verlengd. Wat betekent dat?

  • Deel 1 van de Tozo liep van 1 maart tot en met 31 mei 2020.
  • Deel 2 van de Tozo liep van 1 juni tot en met 30 september 2020.
  • Deel 3 van de Tozo loopt van 1 oktober 2020 tot en met 31 maart 2021.
  • Deel 4 van de Tozo loopt van 1 april 2021 tot en met 30 juni 2021.

Tozo 3

Tozo 3 gaat in per 1 oktober 2020 en loopt tot en met 31 maart 2021. Als u eerder al Tozo 2 hebt ontvangen, kunt u gebruik maken van een verkort aanvraagformulier. De Tozo 2 uitkering wordt niet automatisch verlengd. Voor Tozo 2 werd al gekeken naar het inkomen van uw partner. Dat geldt ook voor Tozo 3.

Tozo 3 kan, in afwijking van Tozo 1 en Tozo 2, niet over de gehele aanvraagperiode met terugwerkende kracht worden aangevraagd. De uitkering levensonderhoud op basis van de Tozo 3 kan in de maanden oktober en november 2020 met terugwerkende kracht tot maximaal 1 oktober 2020 aangevraagd worden. Wanneer u bijvoorbeeld op 15 november een aanvraag indient dan kunt u de uitkering levensonderhoud aanvragen vanaf 1 oktober 2020. Vanaf 1 december 2020 kan de uitkering levensonderhoud op basis van Tozo 3 aangevraagd worden vanaf de 1e van de maand waarin de aanvraag is gedaan. Vraagt u bijvoorbeeld een uitkering aan op 15 december 2020, dan kunt u deze uitkering met terugwerkende kracht aanvragen vanaf 1 december 2020.

Tozo 4

Tozo 4 loopt van 1 april tot en met 30 juni 2021. Bij Tozo 4 geldt behalve de partnertoets ook een toets op uw beschikbare geldmiddelen. Begin 2021 zal er meer informatie worden gecommuniceerd over Tozo 4 en de invoering van de toets op beschikbare geldmiddelen.

2. Bedrijfskrediet

Bedrijfskrediet is een lening voor extra bedrijfskapitaal tegen lage rente. Deze moet u wel terugbetalen. De looptijd, waarin de lening moet worden afgelost, gaat in op 1 januari 2021 en duurt tot uiterlijk drie jaar na het begin van de lening. Vanwege de lagere rente valt het bedrijfskrediet onder de de-minimissteun, een vorm van staatssteun.

Voor wie?

De regeling is voor ondernemers die momenteel tijdelijk niet meer kunnen rondkomen. Zie voor details het tabblad ‘Voorwaarden’. Let op: de gegevens die u verstrekt worden achteraf gecontroleerd door de gemeente. Verstrekt u onjuiste gegevens, dan kan het geld worden teruggevorderd en een boete worden opgelegd.

Hoeveel is het?

Inkomensondersteuning vult aan tot maximaal € 1.059,03 netto per maand voor een alleenstaande, en voor gehuwden of samenwonenden is dit maximaal € 1.512,90 netto per maand (bedragen geldig t/m 31 december 2020). Bedrijfskrediet is een lening van maximaal € 10.517,00 tegen een rente van 2%.