Terugblik raadsvergaderingen 2 november

08 november 2023
Gemeenteraad

Donderdagavond 2 november waren er twee raadsvergaderingen. Er was een reguliere vergadering waarin onder andere een tijdelijke wethouder werd benoemd. In de vergadering daarna moest de raad besluiten of de begroting akkoord was. Een korte terugblik op de avond....

Insprekers

Bij het inspreken waren er ondernemers die met de raad deelden dat ze niet blij zijn met de jolijtpenning, een extra toeslag op festivalkaartjes, die de gemeente Velsen heeft ingesteld.

Benoeming tijdelijke wethouder

Marie-Thérèse Meijs door de raad benoemd tot tijdelijk wethouder. Zij vervangt Sebastian Dinjens die tijdelijk afwezig is. Verder waren in deze vergadering een aantal hamerstukken. Er waren twee moties. De raad gaf aan dat ze een visie op wonen en zorg in Velsen willen. De wethouder gaat hiermee aan de slag. Een andere motie vroeg om participatie van woningzoekenden. De raad wil vooral inwoners horen die je anders niet zo vaak hoort. Ook met deze opdracht gaat de wethouder aan het werk.

Begroting 2024

De tweede vergadering ging over de begroting 2024. De raad had een aantal amendementen. Het amendement over het uitbreiden van praktijkondersteuners voor jongeren bij huisartsen zorgde voor commotie. Het bleek opeens dat er een fout in de begroting stond en dat er helemaal geen geld beschikbaar is voor praktijkondersteuners voor de jeugd. De raad was niet blij en ging druk met elkaar overleggen. Uiteindelijk kreeg de wethouder opdracht om geld vrij te maken voor het voortzetten en uitbreiden van de ondersteuning.

Andere amendementen gingen over het uitbreiden van kinderwerk, een reparatie in de begroting over leges en het aanpassen van de minimaregel ten gunste van kinderen. De raad heeft besloten om alle amendementen in de begroting op te nemen. De aangepaste begroting is vervolgens ook aangenomen.

Moties

Er waren nog twee moties. De motie over onderzoek naar de aanschaf van een 2e pont werd aangenomen. In de andere motie werd gevraagd of er meer geld naar de witgoedregeling kan. De wethouder gaf aan dat zij breder onderzoek wil doen. De raad wacht dit eerst af en heeft de motie ingetrokken.

Het college gaat aan het werk om de begroting uit te voeren, de raad blijft een vinger aan de pols houden of dit goed gebeurt.

Vergaderingen terugkijken

De vergadering is terug te zien via de site van de gemeenteraad en via RTV Seaport.

Contact met de gemeente

14 0255 of 0255 567200
Of kijk op de pagina Contact

Adres

Bezoekadres: Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Postadres: Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Openingstijden algemeen

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 

Openingstijden Burgerzaken

Op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.