Terugblik op de raadsvergadering van 25 april

26 april 2024
Gemeenteraad

Een terugblik op de raadsvergadering van donderdag 25 april

Zoals gebruikelijk werden voorafgaand aan de raadsvergadering de Gasten van de Raad welkom geheten door raadsleden en de griffie. Inwoners kregen een uitleg over hoe het gemeentebestuur werkt, wat de raad doet en er was alle ruimte om met raadsleden van gedachten te wisselen. 

Actualiteitenuurtje


Tijdens het eerste deel van de vergadering kunnen inwoners iets aan de raad vertellen. Het moet dan gaan over onderwerpen die niet op de agenda staan. Dit keer sprak een kinderpsycholoog in over de jeugdhulp en het budgetplafond. De raad stelde veel vragen en binnenkort is er over dit onderwerp een sessie.
Raadsleden kunnen in het actualiteitenuurtje vragen stellen aan het college van burgemeester en wethouders. Een raadslid stelde een vraag of er een relatie is tussen het sluiten van de kringloopwinkel met wietplantage in Velserbroek en de onrust in IJmuiden. Het is de burgemeester niet bekend dat er een verband is. 

Moties vreemd

De raadsvergadering was dit keer kort. Er stonden twee hamerstukken op de agenda. Ze gingen over het Thaliatheater en over IJmond Werkt. Er waren twee moties vreemd aan de orde van dag. Dit zijn moties van raadsleden die los staan van de agendapunten. Ze roepen het college van burgemeester en wethouders op om iets te doen. De ene motie riep de wethouder op om de raad actief te betrekken bij het beleid om onderwijsachterstanden te voorkomen. Er is beleid om achterstanden weg te nemen. De raad wil begin 2025 graag weten wat de resultaten van dit beleid zijn. Deze motie werd unaniem aangenomen.
In de andere motie werd het college opgeroepen om met een plan te komen om het relatiemanagement te professionaliseren. Relatiemanagement gaat over de wijze waarop het college strategisch inzet op de samenwerking met diverse lokale en regionale maatschappelijke partners, het bedrijfsleven en andere overheden als buurgemeenten, de provincie en het rijk. Het doel is om inwoners en ondernemers optimaal te bedienen. Na debat is deze motie aangepast aangenomen. 

Afscheid wethouder

Tot slot werd afscheid genomen van wethouder Marianne Steijn. Voor haar was dit de laatste raadsvergadering omdat ze binnenkort stopt als wethouder. De voorzitter van de raad sprak mooie woorden en er waren grappige anekdotes. Ook Marianne Steijn sprak de raad nog bevlogen toe over haar tijd als wethouder. Er waren bloemen en een speciaal cadeau van de gemeenteraad als dank voor het samenspel met haar.
Zo kwam een einde aan de vergadering. Op 16 mei zijn de volgende sessies.

Terugkijken

De vergadering is terug te zien via de website van de gemeenteraadexterne-link-icoon en via RTV Seaport.externe-link-icoon