Terugblik op de raadsvergadering

22 december 2023
Gemeenteraad

Gisteravond was de laatste raadsvergadering van dit jaar, een korte terugblik....

Zoals gebruikelijk begon de avond met Gast van de Raad. Inwoners nemen een kijkje achter de schermen van de gemeenteraad. Ze worden ontvangen door raadsleden en krijgen informatie over het reilen en zeilen van de gemeenteraad.

Actualiteitenuurtje
De vergadering startte met het actualiteitenuurtje. Inwoners, raadsleden en het college kunnen dan iets aan de raad vertellen. Inwoners spraken in omdat ze het idee hadden dat er plannen zijn om vluchtelingen op te vangen in een pand in Velsen-Zuid. De wethouder gaf aan dat er nog geen concrete plannen zijn en als deze er wel zijn dat omwonenden worden betrokken. De eigenaar van een tuincentrum sprak in omdat hij graag wil uitbreiden maar dat niet van de grond krijgt. De raad gaat zich hierin verdiepen. De burgemeester deed een oproep aan de raad om de samenwerking met de IJmondraden (Velsen, Beverwijk en Heemskerk) opnieuw vorm en invulling te geven. De wethouder gaf een update over de tweede pont. Er worden stappen gezet maar het gaat niet lukken om dit voor de kerst concreet te maken. De raad gaf wederom aan dat ze, vooral over de financiering, goed betrokken wil blijven.

Hamerstukken en debat
Na het actualiteitenuurtje waren er veel hamerstukken. De raad heeft in eerdere vergaderingen de voorstellen al besproken en hoeven geen debat meer in de raadsvergadering. Na de hamerstukken volgden de debatstukken.
De raad maakte over de bouwplannen aan de Hofgeesterweg in Velserbroek een belangenafweging. Enerzijds begrijpen ze de bezwaren van omwonenden en anderzijds heeft woningbouw hoge prioriteit. Uiteindelijk stemde de raad voor woningbouw. Bij het voorstel over de energietoeslag werd een amendement ingediend. Van het geld dat bestemd is voor de energietoeslag in 2022 is nog geld over. In het amendement (wijziging in het voorstel) werd de raad opgeroepen om de doelgroep uit te breiden en een deel van het geld voor hen in te zetten. Een ander deel kan dan worden ingezet voor de bestrijding van energiearmoede in brede zin. Het amendement werd in de vergadering aangepast zodat het een brede meerderheid kreeg. De raad riep de wethouder op om zo snel mogelijk de energietoeslag uit te keren.

Benoeming leden van de Rekenkamer
Tot slot werden de leden van de rekenkamer benoemd. De rekenkamer doet onafhankelijk onderzoek en staat los van de gemeenteraad, het college en de organisatie. De rekenkamer van de gemeente Velsen ondersteunt de gemeenteraad bij het maken van regels en plannen en bij het controleren of deze plannen goed worden uitgevoerd. Vanaf 1 januari mogen er, door een wetswijziging, geen raadsleden meer in de Rekenkamer zitten. Tijdens deze vergadering zijn 3 leden voor de nieuwe Rekenkamer benoemd. Daarmee kwam een slot aan deze raadsvergadering. Op 18 januari zijn er sessies over het regenboogbeleid en woningbouwlocaties. Er is in januari geen raadsvergadering.

Terugkijken
De vergadering is terug te zien via deze website en via RTV Seaport.

Wilt u ook een keer Gast van de Raad zijn? Via de website van de raad kunt u zich aanmelden.

Contact met de gemeente

14 0255 of 0255 567200
Of kijk op de pagina Contact

Adres

Bezoekadres: Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Postadres: Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Openingstijden algemeen

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 

Openingstijden Burgerzaken

Op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.