Afgelopen maand is de visie Van Pont tot Park besproken in de gemeenteraad. In deze rubriek 'Tegenstellingen' vertellen Cas Schollink (VVD) en Gideon Nijemanting (CDA) hoe zij aankijken tegen dit plan. 

We hebben het over Pont tot Park, wat is dat eigenlijk?

Schollink: Onlangs heeft de gemeenteraad de toekomstvisie voor het centrum van IJmuiden vastgesteld, “Van Pont tot Park”.

Nijemanting: Pont tot Park is geen plan, maar een visie voor centrum IJmuiden. Een kijkje in de toekomst over hoe het eruit zou kunnen zien. 

Wat vinden jullie van het plan?

Schollink: De VVD is enthousiast over het plan om van Plein 1945 een rustig horecaplein te maken met minder verkeer. Dit lijkt ons perfect om de aantrekkelijkheid van IJmuiden als winkelbestemming te vergroten! Een leuke plek om bijvoorbeeld het shoppen af te sluiten met een drankje op het terras. Een plein waar veel mogelijk is en altijd iets te beleven voor iedere Velsenaar. 

Nijemanting: Het CDA zet allereerst in op het versterken van het unieke karakter. Denk aan de relatie met de duinen en de zichtbaarheid van het kanaal. Het moet natuurlijk ook aansluiten bij de wensen en behoeften van haar (toekomstige) bewoners, bezoekers en ondernemers: méér (diversiteit in) woningen, voorkomen van eenvormigheid, vergroening binnen ’t hele gebied en concentratie van winkeloppervlak.

De visie biedt ruimte voor woningbouw langs de groene zone van de Heerenduinweg. Onze poging om dit bij voorbaat onmogelijk te maken, stuitte op weerstand van niet alleen de VVD, maar zelfs van GroenLinks. 

Schollink: Er zijn inderdaad plannen voor woningbouw in deze visie. Wij vinden het wel veel plannen voor erg hoge bebouwing en daar zijn we wat minder blij mee. Ook al wil de VVD het groen niet volbouwen, wij willen ook niet alleen maar torenhoge flats in IJmuiden.

Hoe gaat het nu verder?

Schollink: Het blijft een visie en is niet in beton gegoten, maar we zullen de uitwerking als VVD kritisch in de gaten houden. Wij houden u op de hoogte via onze eigen kanalen.   

Nijemanting: Het CDA plaatst nog wel kanttekeningen. De visie ziet Plein ’45 als een horecaplein. Het is voor ons geen principekwestie, maar de haalbaarheid is discutabel. Nu is het steriel, omringt met wegen en weinig aantrekkelijk.
 

Foto's van de raadsleden Gideon Nijemanting en Cas Schollink