In de Nederlandse uitwerking van het Klimaatakkoord is afgesproken om de nationale uitstoot van broeikasgas in 2030 met 49% terug te dringen ten opzichte van 1990. Gemeente Velsen vindt het belangrijk om Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) te ondersteunen bij de verduurzaming van hun (bestaande) woningen, om daarmee de uitstoot van broeikasgas te verlagen. Om VvE’s, maar ook woningcorporaties en energiecoöperaties hierbij te helpen, heeft de gemeente nu een subsidieregeling beschikbaar. Deze is overigens niet bedoeld voor individuele leden van VvE’s. Aanvragen kunnen worden ingediend bij Omgevingsdienst IJmond.

Het nadrukkelijke doel van de subsidieregeling is dat de maatregelen die genomen moeten worden, betaalbaar blijven voor inwoners. Het streven is dat de woonlasten niet zullen toenemen door de verduurzamingsmaatregelen. Maatregelen om woningen energiezuiniger of zelfs -neutraal te maken, zijn bijvoorbeeld: dak-, vloer- en muurisolatie, het aanbrengen van HR++ glas, maar ook ledverlichting of zonnepanelen.

Investeren in energiebesparing

VvE’s van woningeigenaren hebben vaak wel een onderhoudsplan voor de instandhouding van het gebouw, maar vaak geen reserveringen voor investeringen in het nemen van energiebesparende maatregelen of de verduurzaming van hun woningen. De gemeente Velsen biedt VvE’s nu een stimulans met deze subsidieregeling. Het minimumbedrag dat aangevraagd kan worden, is € 5.000,- en het maximum € 25.000,-. De hoogte van de subsidie is maximaal 50% van de kosten van de te nemen maatregel(en). De subsidieregeling loopt tot en met 31 december 2023, of totdat het budgetplafond is bereikt.

Meer informatie en voorwaarden

De volledige lijst van maatregelen waarvoor subsidie kan worden verleend en meer informatie over de voorwaarden is te vinden op de website van Omgevingsdienst IJmond. Daar kan ook een aanvraag worden ingediend. 

 

Afbeelding van spaarvarken