Organisaties en verenigingen kunnen een subsidie aanvragen om inwoners die extra geraakt zijn door de coronamaatregelen te helpen. De subsidie gebruikt u om kwetsbare groepen of eenzame ouderen beter te bereiken. Of om deze groepen te ondersteunen of te betrekken in de samenleving. Deze regeling heet 'Steunpakket welzijn' en vraagt u aan bij de gemeente.

De gemeente wil organisaties en verenigingen graag helpen bij hun activiteiten. Hiervoor stelde het Rijk geld beschikbaar om in te zetten voor mentale en sociale steun voor groepen inwoners die extra geraakt werden door de coronamaatregelen. Daarom heeft het college de 'Subsidieregeling extra begeleiding en ondersteuning kwetsbare groepen en bestrijding eenzaamheid ouderen 2021' vastgesteld.

Aanvraag subsidieregeling

Organisaties kunnen tot en met 30 september 2021 eenmalig een subsidieaanvraag indienen.

Lees meer over de regeling en de aanvraag subsidieregeling steunpakket welzijn.